Gov.il

לחץ להורדת ההתקנה

לחץ להורדת ההתקנה
   
  • גלישה לדף זה מבצעת הורדה אוטומטית של תוכנת ההתקנה למחשב שלך.
    במידה וההתקנה אינה יורדת אוטומטית לשמירה במחשב -לחץ על כפתור "הורד תוכנה" על מנת לשמור ולהפעיל ההתקנה.
   
  • המערכת זיהתה את ההתקנה המתאימה למחשב שלך.
  • על מנת לבחור בהתקנה אחרת, לחץ על הצג אפשרויות מתקדמות, סמן את ההתקנה הנדרשת ולחץ על כפתור "הורד תוכנה"
הצג אפשרוית מתקדמות