עליך להזין תאריך בפורמט DD/MM/YYYY קישור זה ייפתח בחלון חדש

לא ניתן לגלוש לטופס זה מדפדפן Internet Explorer 9 ומטה


מילוי טופס זה מחייב גרסת סרגל  ומעלה
הגרסה המותקנת אצלך הינה

לשדרוג סרגל הטפסים לחץ כאן

- +
קישור זה ייפתח בחלון חדש
לידיעתכם בסרגל הכלים קיימים לחצנים לצורך שמירה של הנתונים. בכל אחד משלבי מילוי הטופס, ניתן ורצוי לבצע שמירה של הטופס.
למעבר לדף הנחיות מפורט לחץ כאן לחץ כאן
- +
1. * פרטי ה
*
הוסף צרופה
2. * פרטי ה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
עליך להזין תאריך בפורמט DD/MM/YYYY
הוסף צרופה
עליך להזין תאריך בפורמט DD/MM/YYYY
*
- +
- +
הוסף צרופה
- +
מספר
השם
הקרבה למנוח
כשרותו המשפטית
חלקו בעיזבון
1
הוסף צרופה
הוסף צרופה
- +
צרופות
נא בדוק שכל הצרופות להלן צורפו.
הוסף צרופה
צרופות נוספות
אישור מגיש הבקשה
בקשה לרישום הירושה ברשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
נכסים
לצורך איתור גוש וחלקה לפי כתובת, ניתן לפנות לאתר האינטרנט לאתר האינטרנט של המרכז למיפוי ישראל או למוקד מקרקעין בטלפון 8653*
הוסף צרופה
צרופות נוספות לרשם לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו)
מסמך 1
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
פרטי המשלם
שים לב, לאחר מעבר לתשלום הטופס יינעל ולא יתאפשרו שינויים בטופס.
הנך עומד לבצע תשלום בשרת התשלומים על כפי המפורט :
  • אגרת רשם + אגרת פתיחת תיק ברשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו) –  ש"ח
  • אגרת רשם –  ש"ח
  • אגרת פרסום –  ש"ח
  • סך הכל לתשלום:  ש"ח
בסיום התהליך יישלח מייל המאשר את שליחת הטופס‎.

התשלום בוצע בהצלחה!
אנו מודים לך על התשלום בשירות התשלומים הממשלתי.
אנא שמור / שמרי את מספר/י ההודעה.

בתאריך   בשעה   בוצעו התשלומים הבאים באינטרנט:
פרטי התשלום: מספר אישור
שם פרטי ומשפחה:
  
מספר זהות:
סכום התשלום:
מספר אישור מחברת האשראי/בנק:
סוג התשלום:
,   ארבע ספרות אחרונות

סה"כ שולם:
 
השלמת צרופות בהתאם לבקשת מחלקת רשם הירושות