הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.
1402457

בקשה לצו ירושה

סמוכין: 1402457
 • עזרה ומידע
 • פרטי נותן השירות
 • מוקד השירות והמידע של משרד המשפטים

  2416* שלוחה 7 לתמיכה בטפסים מקוונים

  ימים א' עד ה' בין השעות 08:00-17:00

 • תמיכת תוכן
 • לבירורים ושאלות מקצועיות לגבי אופן מילוי הטופס יש לפנות לכתובת הבאה:

  Moked-yerushot@justice.gov.il

 • תמיכה טכנית
 • ימים א-ה בין השעות 08:00-19:00

  טל: 8440* | 02-6664646 שלוחה 3

  מייל: supportbox@cio.gov.il

 • הנחיות למילוי הטופס
 • טופס זה ניתן למילוי ושליחה מהמחשב ללא צורך להגיע למשרד

  בסיום המילוי נדרש ללחוץ על כפתור שלח לצורך הגשת הבקשה

  עותק מהטופס ישלח לכתובת המייל שציינת בקובץ PDF

  אחזור הודעת תשלום

  למדריך להקטנת קבצים לחץ כאן

  * שדה חובה מסומן בכוכבית

 • פרטי הטופס
 • מספר בקשה:

  תאריך: 31/3/2020

 • אודות
 • גרסת טופס AGForms 1.1.1

 • בכל שלב ניתן לחזור לדף מידע ועזרה.

 • משוב

לא ניתן לגלוש לטופס זה מדפדפן Internet Explorer 9 ומטה


מילוי טופס זה מחייב גרסת סרגל  ומעלה
הגרסה המותקנת אצלך הינה

לשדרוג סרגל הטפסים לחץ כאן

- +
לידיעתכם בסרגל הכלים קיימים לחצנים לצורך שמירה של הנתונים. בכל אחד משלבי מילוי הטופס, ניתן ורצוי לבצע שמירה של הטופס.
למעבר לדף הנחיות מפורט לחץ כאן לחץ כאן
*האם יש בכוונתך להגיש בקשה נלוות כגון: בקשה למנוי מנהל עיזבון, או תיקון פרטים?
*האם בין היורשים נמנים : אחים של המנוח, צאצאי אחים של המנוח, הורי הורים של המנוח, דודים או בני דודים של המנוח?
- +
1. * פרטי ה
*
הוסף צרופה
2. * פרטי ה
*
הוסף צרופה
הוסף צרופה
שורה 1
הוסף צרופה
3. * ה צוואה
*
הוסף צרופה
*
- +
1. בן/בת זוג של ה
*
 
הוסף צרופה
הוסף צרופה
שורה 1
הוסף צרופה
שורה 1
- +
הוסף צרופה
שורה 1
+
שורה 1
/
שורה 1
הוסף צרופה
הוסף צרופה
+
שורה 1
/
- +
שורה 1
הוסף צרופה
/
מס'
השם
הקרבה למנוח
כשרותו המשפטית
חלקו בעיזבון
1
שורה 1
הוסף צרופה
- +
צרופות
נא בדוק שכל הצרופות להלן צורפו.
הוסף צרופה
צרופות נוספות
שורה 1
הוסף צרופה
אישור מגיש הבקשה
הוסף צרופה
לתשומת ליבך,
לאחר אישור הודעה זו:
 1. שמור את טופס הבקשה במחשבך האישי.
 2. הדפס את הטופס על ידי לחצן "הדפסה לתצהיר".
 3. חתום ואמת את הטופס על ידי עורך דין. (עו"ד, שופט, דיין בבית הדין, ר' רשות מקומית)
 4. סרוק וצרף את הטופס כצרופת התצהיר.
לאחר הוספת הצרופה עבור לשלב פרטי התשלום
תצהיר

אני הח"מ ________________, מס' ת"ז ________________ מורשה מטעם   בע"מ
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,   בזה כי כל העובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד.


________________
תאריך
________________
חתימת ה ה


אני מאשר/ת בזה כי ביום________________ בפני________________ במשרדי ב______________________________________________________ ________________ על ידי תעודת זהות מס' ________________ לי באופן אישי, מורשה מטעם   בע"מ ולאחר כי להצהיר את האמת, וכי לעונשים הקבועים בחוק אם לא כן, את נכונות דלעיל עליה בפני.

________________
חתימת מקבל/ת התצהיר*
* עו"ד, שופט, דיין בבית דין, ר' רשות מקומית
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
פרטי המשלם
שים לב, לאחר מעבר לתשלום הטופס יינעל ולא יתאפשרו שינויים בטופס.
הנך עומד לבצע תשלום בשרת התשלומים על כפי המפורט :
 • אגרת רשם –  ש"ח
 • אגרת פרסום –  ש"ח
 • סה"כ לתשלום:  ש"ח
בסיום התהליך יישלח מייל המאשר את שליחת הטופס‎.

התשלום בוצע בהצלחה!
אנו מודים לך על התשלום בשירות התשלומים הממשלתי.
אנא שמור / שמרי את מספר/י ההודעה.

בתאריך   בשעה   בוצעו התשלומים הבאים באינטרנט:
פרטי התשלום: מספר אישור
שם פרטי ומשפחה:
  
מספר זהות:
סכום התשלום:
מספר אישור מחברת האשראי/בנק:
סוג התשלום:
,   ארבע ספרות אחרונות

סה"כ שולם:
 
השלמת צרופות בהתאם לבקשת מחלקת רשם הירושות
שורה 1
הוסף צרופה