- +
מוכרים
מוכר
מחק מוכר
שם פרטי
שם משפחה
ח.פ.
שם תאגיד
אמצעי התקשרות עם המוכר
פרטי ממלא הטופס
- +
קונים
קונה
מחק קונה
שם פרטי
שם משפחה
ח.פ.
שם תאגיד
אמצעי התקשרות עם הקונה
- +
פרטי פרויקט
מיקום הדירה
?
?
פרטי הדירה
פרטי הצמדות לדירה
שורה
מחק שורה
- +
- +
יש להעביר לממונה את פרטי הבטוחה ביום קבלת הבטוחה במייל או בדואר על פי הפרטים המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון
פרטי הבנק המלווה
ערבות
מחק ערבות
פרטי חברת הביטוח
הרישום של הדירה על שם הקונה מתבצע ברשם המשכונות כסוג של בטוחה
רישום של הדירה על שם הקונה מתבצע בטאבו עם הערת אזהרה המהווה התניה - כסוג של בטוחה
הרישום של הדירה על שם הקונה מתבצעת ללא תנאי ובטוחה זאת הנה בטוחה ביותר עבור הקונה
- +