- +
טוען נתונים...
טוען נתונים...
פרטי הפונה
?
?
טוען נתונים...
טוען נתונים...
כתובת למשלוח דואר (הרשומה במשרד הפנים)
מיקוד תא דואר ?
- +
הנחיות לצירוף מסמכים
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
  • ניתן לצרף קבצים בפורמטים הבאים בלבד: jpeg, jpg, tif, gif, pdf, xlsx.
  • כדי למחוק קובץ שצירפת או להחליף אותו, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
  • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא.
  • סך הצרופות בטופס לא יעלו על 6MB.
  • אנא וודא שהקבצים שהינך מצרף לא מוגנים בסיסמא
למדריך להקטנת קבצים לחץ כאן
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה הקובץ.
  • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.
  • ניתן לצרף קובצי תמונה ו-PDF, בהתאם למערכת ההפעלה של המכשיר הנייד.
  • אנא וודא שהקבצים שהינך מצרף לא מוגנים בסיסמא
הוסף צרופה