הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.

האם יש לך ילד נוסף שנקלט במערכת המעונות/משפחתונים או צהרונים המפוקחים על ידי המשרד?

בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד במסגרות מעונות יום, משפחתונים וצהרונים

סמוכין: 18/11/2019
 • עזרה ומידע
 • פרטי נותן השירות
 • מוקד מעונות יום, משפחתונים וצהרונים

  טלפון: 2969* או: 1-2222-969

  שעות הפעילות:

  ימים א' - ה' בין השעות 08:00-16:00

  אתר היחידה

 • תמיכה טכנית
 • טלפון: 02-6664646

  ימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00

  מייל: supportForms@gov.il

 • הנחיות למילוי הטופס
 • טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתיחס לשני המינים כאחד.

  טופס זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.

  תהליך מילוי השאלון כולל שישה שלבים:

  1.פרטים כלליים

  2.פרטי הילד/ה

  3.פרטי מחזיק הילד

  4.ויתור על התמיכה (למי שאינו מעוניין בסבסוד/דרגה)

  5.צירוף מסמכים

  6.הצהרה

  לעיון בהנחיות להרשמה ומבחני התמיכה (קריטריונים למתן הזכאות) יש להיכנס לאתר המשרד בכתובת: http://www.economy.gov.il/rishum לקבלת רשימת המסמכים הנדרשים לצירוף לשאלון ניתן להשתמש בסימולטור המסמכים שבאתר המשרד בכתובת: http://apps.moital.gov.il/SimulatorDocuments

  לתשומת לבכם:

  לאחר קליטת השאלון במערכת ניתן לבדוק בכל שלב את סטטוס הבקשה והדרגה שנקבעה באתר המשרד בכתובת: http://www.economy.gov.il/darga כמו כן, ניתן לבצע בירורים נוספים באמצעות מענה קולי ממוחשב בטלפון 2969* או 12222-969 (מענה קולי זמין להורים 24 שעות ביממה / 7 ימים בשבוע)

  לא ניתן לצרף מסמכים המוגנים בסיסמא. אנא ודאו שתלושי המשכורת נפתחים ללא צורך בהקשת סיסמא. ?

  * שדה חובה מסומן בכוכבית

 • :

  : 18/11/2019

 • גרסת טופס AGForms 1.1.1


מילוי טופס זה מחייב גרסת סרגל  ומעלה
הגרסה המותקנת אצלך הינה

לשדרוג סרגל הטפסים לחץ כאן

- +
סמל לא תקין
טוען נתונים...
טוען נתונים...
- +
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
טוען נתונים...
לידיעתך, כל הכתובות יילקחו ממרשם האוכלוסין. חובה לדאוג לעדכונן.
- +
*
פרטי בן/בת הזוג
*
- +
- +
הנחיות לצירוף מסמכים
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.
 • ניתן לצרף קובצי תמונה וpdf בלבד.
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • ניתן לצרף רק קובצי תמונה(jpeg, jpg, tif, gif) וקבצים בפורמט PDF.
 • על מנת להחליף או למחוק קובץ, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
 • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ- 300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא.
 • גודל מקסימלי לקובץ הוא 800KB.
 • סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 6MB.
 • לא ניתן לצרף מסמכים המוגנים בסיסמא. אנא ודאו שתלושי המשכורת נפתחים ללא צורך בהקשת סיסמא. ?
הוסף צרופה
טוען נתונים...
הוסף צרופה
טוען נתונים...
הוסף צרופה
טוען נתונים...
- +

הנני מצהיר/ה בזה, כי כל הפרטים שמסרתי הינם מדויקים, מלאים ונכונים, לרבות הנספחים שיצורפו לבקשה לצורך קביעת דרגת הזכאות ואימות הנתונים הנדרשים. הנני נותן את הסכמתי לכך, כי המשרד יהיה רשאי לפנות לכל גורם לצורך קבלת הבהרות, אם נדרשות וכן לצורך אימות הנתונים המצוינים על גבי האישור או המסמך.
ידוע לי, כי גובה התמיכה ייקבע על סמך הפרטים שמסרתי, לרבות הנספחים שיצורפו לבקשתי. ידוע לי, כי שינוי באחד הפרטים שמסרתי עשוי להשפיע על זכאותי לתמיכה או גובה התמיכה ולפיכך הנני מתחייב להודיע באופן מיידי על כל שינוי בפרטים שמסרתי.
ידוע לי, שאם יתברר, כי הפרטים/מסמכים שנמסרו למשרד במסגרת בקשת התמיכה אינם נכונים ו/או אינם מדויקים ו/או נמסרו תוך העלמת נתונים רלוונטיים אחרים, לרבות אי מסירת הודעה על שינויים בפרטים שמסרתי - המשרד יהיה רשאי לנקוט כנגדי בצעדים שונים, לרבות שלילת זכאותי לכל סיוע או הטבה מן המשרד, מכל סוג שהוא, למשך תקופה של עד שנה והשבתם המלאה של הכספים, באופן מיידי, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה למשרד בהתאם לכל דין.

חתימת ממלא/ת הטופס