טוען את הטופסטוען את הטופס

הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.

האם יש לך ילד נוסף שנקלט במערכת המעונות/משפחתונים או צהרונים המפוקחים על ידי המשרד?

שאלון הרשמה למסגרות מעונות יום, משפחתונים וצהרונים

סמוכין: 23/4/2017
 • עזרה ומידע
 • פרטי נותן השירות
 • מוקד מעונות יום, משפחתונים וצהרונים

  טלפון: 2969* או: 1-2222-969

  שעות הפעילות:

  ימים א' - ה' בין השעות 08:00-16:00

  אתר היחידה

 • תמיכה טכנית
 • טלפון: 02-6664646

  ימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00

  מייל: supportForms@gov.il

 • הנחיות למילוי הטופס
 • טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתיחס לשני המינים כאחד.

  טופס זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.

  תהליך מילוי השאלון כולל שישה שלבים:

  1.פרטים כלליים

  2.פרטי הילד/ה

  3.פרטי מחזיק הילד

  4.ויתור על התמיכה (למי שאינו מעוניין בסבסוד/דרגה)

  5.צירוף מסמכים

  6.הצהרה

  לעיון בהנחיות להרשמה ומבחני התמיכה (קריטריונים למתן הזכאות) יש להיכנס לאתר המשרד בכתובת: http://www.economy.gov.il/rishum לקבלת רשימת המסמכים הנדרשים לצירוף לשאלון ניתן להשתמש בסימולטור המסמכים שבאתר המשרד בכתובת: http://apps.moital.gov.il/SimulatorDocuments

  לתשומת לבכם:

  לאחר קליטת השאלון במערכת ניתן לבדוק בכל שלב את סטטוס הבקשה והדרגה שנקבעה באתר המשרד בכתובת: http://www.economy.gov.il/darga כמו כן, ניתן לבצע בירורים נוספים באמצעות מענה קולי ממוחשב בטלפון 2969* או 12222-969 (מענה קולי זמין להורים 24 שעות ביממה / 7 ימים בשבוע)

  * שדה חובה מסומן בכוכבית

 • :

  : 23/4/2017

 • גרסת טופס AGForms 1.1.1


מילוי טופס זה מחייב גרסת סרגל  ומעלה
הגרסה המותקנת אצלך הינה

לשדרוג סרגל הטפסים לחץ כאן

סמל לא תקין
לידיעתך, כל הכתובות יילקחו ממרשם האוכלוסין. חובה לדאוג לעדכונן.
*
פרטי בן/בת הזוג
*
הנחיות לצירוף מסמכים
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.
 • ניתן לצרף קובצי תמונה בלבד.
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • ניתן לצרף רק קובצי תמונה(jpeg, jpg, tif, gif) וקבצים בפורמט PDF.
 • על מנת להחליף או למחוק קובץ, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
 • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ- 300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא.
 • גודל מקסימלי לקובץ הוא 800KB.
 • סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 6MB.
 • אנא וודא שהקבצים שהינך מצרף לא מוגנים בסיסמא.
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה

הנני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי, לרבות הנספחים שצורפו לבקשתי לצורך קביעת זכאותי ואימות הנתונים הנדרשים לצורך קביעת רמת התמיכה - הינם מדוייקים, מלאים ונכונים. הנני נותן הסכמתי לכך כי המשרד יהיה רשאי לפנות לכל גורם אשר צירפתי אישור או מסמך מטעמו כאמור - לצורך קבלת הבהרות, אם נדרשות וכן לצורך אימות הנתונים המצויינים על גבי האישור או המסמך. ידוע לי כי גובה התמיכה שייקבע - נעשה על סמך הפרטים שמסרתי, לרבות הנספחים שצורפו לבקשתי. ידוע לי כי שינוי באחד הפרטים שמסרתי - עשוי להשפיע על זכאותי לתמיכה או גובה התמיכה ולפיכך הנני מתחייב להודיע באופן מיידי על כל שינוי בפרטים שמסרתי. ידוע לי כי אם יתברר כי הפרטים שמסרתי אינם נכונים, אינם מדוייקים, או נעשו תוך העלמת נתונים רלוונטיים אחרים לרבות אי מסירת הודעה על שינויים בפרטים שמסרתי - המשרד יהיה זכאי לדרוש את השבתם המלאה של הכספים, באופן מיידי, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה למשרד בהתאם לכל דין. בנוסף, יהיה רשאי המשרד לקבוע כי לא אהיה זכאי לכל הטבה שהיא מטעם המשרד במשך תקופה של שנתיים לפחות. ידוע לי כי המשרד רשאי לדרוש ממני הצגת פרטים ומסמכים עדכניים, במהלך שנת הלימודים, כתנאי להמשך זכאותי לתמיכה וגובה התמיכה.

חתימת ממלא/ת הטופס