- +
- +
עפ"י חוק המרשם ירשם תאריך הלידה העברי בתמצית מרשם אוכלסין
- +
פרטים נוספים שירשמו בתעודה
- +
.
.