- +
פרטי כתובת
פרטי איש קשר
- +
הערה: מילוי סעיף זה עשוי לסייע בקבלת החלטה.
המוצרים/השירותים מיועדים ל:

חלוקת התפוקה באחוזים


?
?

 יש לכתוב נימוקים מפורטים באופן תמציתי וברור. להנמקה זו משקל מכריע בגיבוש החלטת הוועדה. 

- +
מספר מסמכים מצורפים:
מסמכים מצורפים
מסמך
מחק שורה מטבלת מסמכים מצורפים מחק מסמך
הוסף צרופה
- +
מספר חיילים בבקשה:
חייל
מחק שורה מטבלת רשימת חיילים לשחרור מחק חייל
- +