- +
- +
טקסט

מיקום העץ באתר (מערכת קואורדינטות: ישראל החדשה ,ישראל הישנה, UTM)

?
הנחיות לצירוף מסמכים
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
  • ניתן לצרף רק קובצי תמונה (jpeg, jpg, tif, gif) וקבצים בפורמט PDF.
  • על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
  • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ- 300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא.
  • סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 10MB.
  • ניתן לצרף רק קבצי תמונה.
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
  • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.
הוסף צרופה
- +
מה מיוחד בעיניך בעץ ?
סיבת הרישום
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
פרטי העץ (במקרה של קבוצת עצים נא להתייחס לעץ המקורי)
?
?
מקורות המידע
מצב העץ
הטיפול בעץ באחריות
- +