עליך להזין תאריך בפורמט DD/MM/YYYY קישור זה יפתח בחלון חדש


מילוי טופס זה מחייב גרסת סרגל  ומעלה
הגרסה המותקנת אצלך הינה

לשדרוג סרגל הטפסים לחץ כאן

פרטי הבקשה
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
אבקש להרשם במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים כמצוין להלן:
פרטי המבקש
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
מסמכים
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
הנחיות לצירוף מסמכים
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
  • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.
  • ניתן לצרף קובצי תמונה וpdf בלבד.
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
  • ניתן לצרף רק קובצי תמונה(jpeg, jpg, tif, gif) וקבצים בפורמט PDF.
  • על מנת להחליף או למחוק קובץ, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
  • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ- 300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא.
  • גודל מקסימלי לקובץ הוא 800KB.
  • סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 6MB.
  • אנא וודא שהקבצים שהינך מצרף לא מוגנים בסיסמא.
הוסף צרופה

ידוע לי כי צילום של מסמכים מחייב אישור כי הם זהים למקור כאמור בחוזר מנהל מה"ט 14-4-50 (רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים) המפורסם באתר מה"ט

הצהרה
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
הוסף צרופה