- +
תחום פעילות מבוקש לקבלת הרישיון
* תחום פעילות (ניתן לציין יותר מתחום אחד)
* סוג שירות
* תחום ניקיון
האם היה לך רישיון באחד מהתחומים
קבלן כח אדם
קבלן שירות
לשכה
- +
?
פרטי כתובת החברה
איש קשר בחברה
לתשומת לבך, כתובת הדוא"ל תשמש לכל התכתבות איתך בנוגע לבקשה
פרטי רו"ח
בא כוח המייצג את החברה
- +
בעלי תפקידים בחברה

לתשומת לבך: יש לפרט את כל בעלי התפקידים הבכירים בחברה
יש לבחור מתוכם עד שלושה שיוצגו על גבי הרשיון

שורה
מחק שורה מטבלה היברידית מחק בעל תפקיד
טוען נתונים...
טוען נתונים...
ניסיון ניהולי
לתשומת לבך: עפ"י החוק הינך נדרש לניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול כ"א.
לתשומת לבך: עפ"י החוק הינך נדרש לניסיון ניהולי עסקי של שנה לפחות.
רשימת תצהירים והתחייבויות
נא למלא פרטים ולהדפיס תצהיר נפרד עבור כל אחד מהחותמים, לפי הפירוט להלן. לחתום על כל תצהיר, לסרוק ולצרף:
- +
הוסף צרופה
MB