לתמיכה טכנית:

1800-200-560
ימים א' עד ה'
בין השעות 08:00 – 19:00הנחיות להדפסת טופס מקוון
על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור הנמצא בסרגל הכלים של הטופס.


בבקשה, נסה שנית.

 אתר רשות ניירות ערך  אתר רשות ני"ע  אחזור הודעת תשלום  לעזרה
ערעור על תוצאות בחינה
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות
(בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז - 1997
עם סיום מילוי הטופס ושליחתו תועבר לאתר התשלומים הממשלתי לביצוע תשלום האגרה.
מס' טופס: פ003 סימוכין: 46990
*שדה חובה מסומן בכוכבית תאריך פניה: 9/7/2020 5:50:6
  חלק א' : פרטים אישיים  
 
הערר יוגש לרשות, תוך 30 יום מיום פירסום הציונים ברשות. לא יתקבלו עירעורים לאחר מועד זה.
אני שפרטי רשומים להלן, מבקש לערער על תוצאות הבחינה המפורטת בטופס בקשה זה ועל סמך הנימוקים המצורפים לבקשה זו.

*סוג זיהוי *מספר זיהוי * מדינת הוצאת ת.ז
תעודת זהות דרכון
* *
* *
*מספר טלפון *מספר טלפון נייד
*כתובת מייל
 
     
  חלק ב': פרטי הבחינות  
 

עליך לסמן לאיזה בחינה ברצונך לערער.
 
01 אתיקה מקצועית  
03 דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית  
04 חשבונאות  
05 סטטיסטיקה ומימון  
06 כלכלה  
07 מקצועית א'  
08 מקצועית ב'  
סה"כ לתשלום:
 
 
     
     חלק ג':פרטי חשבון בנק     
 
במקרה של החזר כספי מרשות ניירות ערך, נא לזכות חשבוני לפי הפרטים הבאים
*מספר חשבון עו"ש *מספר בנק *מספר סניף
*שם סניף
*שם בעל החשבון
 
     
     חלק ד':פרטי המשלם      
 
* האם נתוני המשלם זהים לנתוני הנרשם ? כן לא
* מספר זיהוי * שם משפחה * שם פרטי
 
     

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתיחס לשני המינים כאחד.