לתמיכה טכנית:

1800-200-560
ימים א' עד ה'
בין השעות 08:00 – 22:30

הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.

מס' טופס:
סימוכין:
*שדה חובה מסומן בכוכבית
תאריך: 19/1/2021 17:53:39
אישור על תשלום עבור :

אנו מודים לך על התשלום בשירות התשלומים הממשלתי. התשלום בוצע בהצלחה!
בתאריך   בשעה   בוצע התשלום הבא:

פרטי התשלום
מספר אישור
שם משפחה:
שם פרטי:
מספר זהות:
סכום התשלום:
מספר אישור מחברת אשראי/בנק:
סוג התשלום:    סוג הכרטיס: ארבע ספרות אחרונות:
סה"כ שולם:
סה"כ לתשלום במילים:
חדשים.
פרטי התאגיד המורשה המבקש להירשם במרשם העוסקים הזרים ביחד עם עוסק זר

יש למלא את שני השדות להלן רק במידה ולא נמצא שם החברה בטבלה

 
פרטי המבקש להירשם כעוסק זר ("התאגיד הזר/היחיד הזר")
פרטים על חשבון הבנק עבור החזר כספים

במקרה של החזר כספי מרשות ניירות ערך, נא לזכות חשבוני לפי הפרטים הבאים:

פרטי המשלם

סך הסכום לתשלום עבור בקשה לרישום במרשם העוסקים הזרים המוזכרת בטופס זה הינו:   ש"ח

מילוי משוב

מה דעתך על תהליך מילוי הטופס?

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.