לתמיכה טכנית:

1800-200-560
ימים א' עד ה'
בין השעות 08:00 – 22:30

הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.

מס' טופס:
סימוכין:
*שדה חובה מסומן בכוכבית
תאריך: 2/12/2020 20:31:30
*הודעה על מצביע מורשה
חלק א' : פרטי מצביע מורשה
נתוני התקשורת של מצביע מורשה
חלק ב': פרטי החברה שעבורה מורשה ההצבעה רשאי להצביע
חלק ג': מסמכים שיש לצרף לבקשה
* מצורפים מסמכי התאגדות של התאגיד.
הוסף צרופה
* מצורף תצהיר חתום ע"י עו"ד (בעל רשיון לפעול בישראל) שמאשר שפלוני / אלמוני מונה ע"י החברה כ"מצביע מורשה" עבורה לצורך הצבעה המערכת ההצבעות.
הוסף צרופה
מילוי משוב

מה דעתך על תהליך מילוי הטופס?

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.