- +
טופס מכירת החמץ אינו זמין בשבת קודש (ע"פ שעון ישראל).
זמן סיום מכירת חמץ

- +
הצהרה