- +

אזרחים יקרים,

לפניות אל ראש הממשלה, ובכל נושא אחר הנתון לאחריותו של משרד ראש הממשלה, הנכם מתבקשים למלא את הטופס המופיע להלן.

לידיעתכם, תלונות על גורם ציבורי יש לשלוח ישירות למבקר המדינה מתוקף תפקידו בחוק כנציב תלונות הציבור, באמצעות אתר האינטרנט או כתובת הדואר:

רח' מבקר המדינה 2, ירושלים.
ת"ד 1081, מיקוד 9101001

לטופס הגשת תלונה לנציב תלונות הציבור לחצו כאן.

בקשות סיוע ותמיכה ממשרדי הממשלה השונים כגון דיור, מעמד אזרחי, רשות מקרקעי ישראל, חינוך ועוד יש לשלוח ישירות למשרדים האמונים שבסמכותם לבדוק את פנייתכם ולהשיבכם בצורה מקצועית ועניינית.

בנושא יישום חוק חופש המידע יש לפנות ישירות ליחידה לחופש המידע במשרד ראש הממשלה באמצעות: טופס בקשה לקבלת מידע.

- +
פרטי הפונה
כתובת למשלוח דואר
- +
הנחיות לצירוף מסמכים

• כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך .
• ניתן לצרף רק קבצי תמונה (jpeg,jpg,png,tif) וקבצים בפורמט (doc,docx,pdf).
• על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
• הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI.
• סך הצרופות בטופס לא יעלה על 10MB.

• ניתן לצרף רק קבצי תמונה
• כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך
• למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך

מסמך
מחק מסמך
הוסף צרופה