- +

לצורך קבלת תמיכה טכנית בשירותים ממשלתיים מקוונים, יש למלא את הפרטים

פרטי התקשרות
- +
מסמכים רלוונטים

הנחיות לצירוף מסמכים

• כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך
• ניתן לצרף רק קובצי תמונה (jpeg, jpg, tif, gif) וקבצים בפורמט PDF
• על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר
• הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא
• גודל מקסימלי לקובץ הוא 2MB
• סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 10MB

הנחיות לצירוף מסמכים

• כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך
• למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך
• ניתן לצרף קובצי תמונה בלבד

מסמך
מחק מסמך
הוסף צרופה