- +
פרטי הפונה
- +
הנחיות לצירוף מסמכים

הנחיות לצירוף מסמכים

  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
  • ניתן לצרף רק קובצי תמונה (jpeg, jpg, tif, gif) וקבצים בפורמט PDF.
  • על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
  • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ- 300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא.
  • סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 10MB.
לחץ כאן למדריך להקטנת קבצים
  • ניתן לצרף קבצי תמונה בלבד.
  • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.
  • ניתן לצרף קובצי תמונה ו- PDF, בהתאם למערכת ההפעלה של המכשיר הנייד.
צירוף מסמכים
קובץ
מחק קובץ מחק שורה מטבלת צירוף מסמכים
הוסף צרופה