- +
הנחיות

מינהל התכנון מייחס חשיבות רבה למתן מענה שירותי ואיכותי לכלל ציבור הפונים.

יחד עם זאת, נבקש להבהיר כי פניות בנושאים המפורטים להלן, אינן בסמכות טיפול של מינהל התכנון:

תשומת לב כי ככלל לא יענו פניות שעניינן יעוץ משפטי לציבור, ובכלל זה פרשנות החוק, תקנות וכיו"ב וגם באותם מקרים חריגים בהם פניות כאמור יענו אין במענה כדי להוות תחליף לייעוץ מקצועי או משפטי.

- +
פרטים אישיים
כתובת מגורים
- +
- +
הנחיות לצירוף מסמכים
קישור זה ייפתח בחלון חדש
טבלת מסמכים
מסמך
מחק מסמך מחק שורה מטבלת מסמכים
הוסף צרופה
.
.