סוג גיור
- +
סוג מזהה
פרטים נוספים
אזרחות
כתובת מגורים
פרטי בן/ בת זוג
סוג מזהה
פרטים נוספים
אזרחות
כתובת מגורים
צרופות
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • ניתן לצרף רק קבצי תמונה (jpeg,jpg,png,tif) וקבצים בפורמט (doc,docx,pdf).
 • על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
 • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI.
 • בצירוף מסמכים (doc) יש לצרף מסמך בודד (לא קובץ בתוך קובץ).
 • סך הצרופות בטופס לא יעלו על 10MB.
למדריך להקטנת קבצים לחץ כאן
 • ניתן לצרף רק קבצי תמונה.
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.
צרופות מתגייר
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
מסמך
מחק שורה מטבלת מסמכים נוספים מחק מסמך
הוסף צרופה
הוסף שורה בטבלת מסמכים נוספים
צרופות בן/ בת הזוג מתגייר
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
מסמך
מחק שורה מטבלת מסמכים נוספים מחק מסמך
הוסף צרופה
הוסף שורה בטבלת מסמכים נוספים
פרטי ילדים מתגיירים
ילד - מועמד לגיור
מחק שורה מטבלת ילדים מחק ילד - מועמד לגיור
סוג מזהה
פרטים נוספים
אזרחות
צרופות
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • ניתן לצרף רק קבצי תמונה (jpeg,jpg,png,tif) וקבצים בפורמט (doc,docx,pdf).
 • על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
 • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI.
 • בצירוף מסמכים (doc) יש לצרף מסמך בודד (לא קובץ בתוך קובץ).
 • סך הצרופות בטופס לא יעלו על 10MB.
למדריך להקטנת קבצים לחץ כאן
 • ניתן לצרף רק קבצי תמונה.
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
מסמך
מחק שורה מטבלת מסמכים נוספים מחק מסמך
הוסף צרופה
הוסף שורה בטבלת מסמכים נוספים
מחק שורה מטבלת ילדים
כתובת מגורים
יש להזין פרטים של לפחות אחד מההורים
צרופות הורים
הוסף צרופה
הוסף צרופה
- +
ביקור נוכחי בישראל
ביקורים קודמים בישראל
ביקור קודם
מחק שורה מטבלת ביקור קודם מחק ביקור קודם
הוסף שורה מטבלת ביקורים קודמים
פרטים נוספים
ציין אנשים בישראל שמכירים אותך
מכר
מחק שורה מטבלת מכרים מחק מכר
הוסף שורה בטבלת מכרים
פרטי כל בני המשפחה השוהים בישראל
בן משפחה
מחק שורה מטבלת בני משפחה מחק בן משפחה
הוסף שורה בטבלת בני משפחה
פרטי אזרחות בן/בת זוג
ביקור נוכחי בישראל
ביקורים קודמים בישראל
ביקור קודם
מחק שורה מטבלת ביקור קודם מחק ביקור קודם
הוסף שורה מטבלת ביקורים קודמים
פרטים נוספים
ציין אנשים בישראל שמכירים אותך
מכר
מחק שורה מטבלת מכרים מחק מכר
הוסף שורה בטבלת מכרים
פרטי כל בני המשפחה השוהים בישראל
בן משפחה
מחק שורה מטבלת בני משפחה מחק בן משפחה
הוסף שורה בטבלת בני משפחה
פרטי אזרחות- ילדים
פרטי אזרחות
ביקור נוכחי בישראל
ביקורים קודמים בישראל
ביקור קודם
מחק שורה מטבלת ביקור קודם מחק ביקור קודם
הוסף שורה בטבלת ביקור קודם
פרטים נוספים
ציין אנשים בישראל שמכירים אותך
מכר
מחק שורה מטבלת מכרים מחק מכר
הוסף שורה בטבלת מכרים
פרטי כל בני המשפחה השוהים בישראל
בן משפחה
מחק שורה מטבלת בני משפחה מחק בן משפחה
הוסף שורה בטבלת בני משפחה
- +
יש להזין פרטים של לפחות אחד מההורים
פרטי האב
פרטי האם
פרטי הורים - בן/בת זוג
פרטי האב
פרטי האם
- +
סוג מזהה
פרטים נוספים
אזרחות
כתובת מגורים
צרופות
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • ניתן לצרף רק קבצי תמונה (jpeg,jpg,png,tif) וקבצים בפורמט (doc,docx,pdf).
 • על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
 • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI.
 • בצירוף מסמכים (doc) יש לצרף מסמך בודד (לא קובץ בתוך קובץ).
 • סך הצרופות בטופס לא יעלו על 10MB.
למדריך להקטנת קבצים לחץ כאן
 • ניתן לצרף רק קבצי תמונה.
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
מסמך
מחק שורה מטבלת מסמכים נוספים מחק מסמך
הוסף צרופה
הוסף שורה בטבלת מסמכים נוספים
- +
פרטי ילדים
ילד
מחק שורה מטבלת ילדים מחק ילד
סוג מזהה
פרטים נוספים
אזרחות
צרופות
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • ניתן לצרף רק קבצי תמונה (jpeg,jpg,png,tif) וקבצים בפורמט (doc,docx,pdf).
 • על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
 • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI.
 • בצירוף מסמכים (doc) יש לצרף מסמך בודד (לא קובץ בתוך קובץ).
 • סך הצרופות בטופס לא יעלו על 10MB.
למדריך להקטנת קבצים לחץ כאן
 • ניתן לצרף רק קבצי תמונה.
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
מסמך
מחק שורה מטבלת מסמכים נוספים מחק מסמך
הוסף צרופה
הוסף שורה בטבלת מסמכים נוספים
הוסף שורה מטבלת ילדים
- +
הצהרה
 • אני מצהיר בזאת שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים.
 • ידוע לי כי העובדה שהוגשה בקשה על ידי, אינה מחייבת כי ייפתח תיק וכי ידוע לי שהועדה לנתינים זרים תבדוק את ענייני ובהתאם לכך יקבע אם אני רשאי לפתוח הליך גיור בישראל.
 • אני מסכים שכל המידע הרלוונטי בתיק הגיור יועבר גם לגורמים המקצועיים, בהתאם לכללי הדיון בבקשות לגיור, התשס"ו - 2006.
 • אני מסכים שפניות ומסמכים יועברו אלי במייל שצוין בטופס.
 • אני מסכים  כי כל המידע המצוי לגביי במשרד הפנים יועבר לעיונכם.
 • אנו מצהירים בזאת שכל הפרטים שמסרנו לעיל נכונים.
 • ידוע לנו כי העובדה שהוגשה בקשה על ידינו, אינה מחייבת כי ייפתח תיק וכי ידוע לנו שהועדה לנתינים זרים תבדוק את ענייני ובהתאם לכך יקבע אם אנו רשאים לפתוח הליך גיור בישראל.
 • אנו מסכימים שכל המידע הרלוונטי בתיק הגיור יועבר גם לגורמים המקצועיים, בהתאם לכללי הדיון בבקשות לגיור, התשס"ו - 2006.
 • אנו מסכימים שפניות ומסמכים יועברו אלינו במייל שצוין בטופס.
 • אנו מסכימים  כי כל המידע המצוי לגביינו במשרד הפנים יועבר לעיונכם.