- +
סטטוס מגורים
- +
- +
?
?

לתשומת הלב של הגורם המפנה. הפניה לפנימייה פוסט אשפוזית מחייבת אישור ועדה חריגה.

לצורך קבלת האישור עליך לצרף לפניה זו מסמכים הבאים:

 • דוח סוציאלי עדכני - חובה
 • פרוטוקול ועדת תכנון טיפול - חובה
 • אבחון פסיכודיאגנוסטי עדכני - חובה
 • דו"ח פסיכיאטרי ו/או סיכום אשפוז - חובה
 • דו"ח חינוכי עדכני - חובה

החלטת בית משפט צריך להיות מסונכרן עם ועדת השמה חינוכית

- +
לשם בחינה מיטבית של ההפניה, נבקשך להמליץ על אופי ההשמה המבוקשת עבור הנער/ה, בהתאם לסוג המסגרת אשר בהתאם להמלצתך המקצועית עשויה להתאים ביותר לנער/ה.
כמו כן ניתן לסמן 'התייעצות' וגורמי המקצוע בחסות הנוער יצרו עמך קשר בהקדם לטובת התייעצות לגבי המסגרת המתאימה ביותר. נבקש כי תפרט/י ככל הניתן את נימוקייך לגבי אופי המסגרת המבוקש.
לשם בחינה מיטבית של ההפניה, נבקשך להמליץ על הפנימיות אשר לדעתך המקצועית עשויות להתאים ביותר.
לשירותך רשימת הפנימיות הפוסט אשפוזיות תואמות לפרופיל הפונה כפי שהוזן במערכת : לעשות תפריט עם רשימה סגורה – "תומך החלטה": שם המסגרת, מיקום גאוגרפי, פרופיל עיקרי.
המערכת תציעה רק מה שרלוונטי בהתאם למה שהוקלד בפרופיל הפונה. למשל אם נבחר מגדר "נ" לא יופיעו פנימיות שהן רק לבנים, אלא פנימיות לבנות ופנימיות מעורבות.
כמו כן ניתן לסמן 'התייעצות' וגורמי המקצוע בתחום ההשמה לפנימיות של ילד ונוער יצרו עמך קשר בהקדם לטובת התייעצות לגבי המסגרת המתאימה ביותר. נבקש כי תפרט/י ככל הניתן את נימוקייך לגבי אופי המסגרת המבוקשת.
- +
לשם בחינה מיטבית של ההפניה, יש לציין את המאפיינים הטיפוליים הרלוונטיים של המופנה
- +
הנחיות לצירוף מסמכים
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • ניתן לצרף רק קובצי תמונה (jpeg, jpg, tif, gif) וקבצים בפורמט PDF.
 • על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
 • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ- 300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא.
 • סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 10MB.
 • ניתן לצרף רק קבצי תמונה.
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.

יש לצרף את כלל המסמכים הרלוונטיים, כולל: דו"ח סוציאלי אינטרגרטיבי הכולל התייחסות עדכנית, פרוטוקולים וצווי בית משפט, תסקירים וסיכומי טיפול, אבחונים, סיכומי שהות במסגרת ובאשפוז.

יש לצרף את כלל המסמכים. חובה לצרף את המסמכים הנ"ל.
1. אבחונים
2. דו"ח סוציאלי
3. דו"ח חינוכי
4. סיכום ועדת תכנון וטיפול
מסמך "הערכה פסיכיאטרית" – רק במידה ויש

מסמכים
מסמך
מחק מסמך
הוסף צרופה
רמת דחיפות לטיפול בהפנייה
יש לדרג את רמת הדחיפות, ע"פ חוות דעתך המקצועית, כאשר 1 מסמל סכנת חיים אקוטית ו-5 מסמל הפנייה לשם הרתעה, תוך המשך טיפול בקהילה. רמת הדחיפות תקבע בהתאם למכלול המאפיינים שדווחו בטופס זה.