הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.

Instructions for printing an online form

In order to print the form use the button כפתור הדפסה Print in the tools ruler. The tools ruler. The tools ruler.
Please, try again.

בקשה לפנייה לתיק תביעה

Request for a lawsuit case

סמוכין: References 48091
 • עזרה ומידע Help & Info
 • פרטי נותן השירות Service provider Details
 • לבירורים ניתן לפנות למרכז תמיכה למערכת שער עולמי: For inquiries, please contact the Global Gate System Support Center:

  טלפון: 03-5312222 Telephone: 03-5312222

  ימים א – ה, בשעות: 8:00 – 22:00 sunday to thursday between 8:00 to 22:00

  דוא"ל: Support.ShaarolamiNG@taxes.gov.il Email: Support.ShaarolamiNG@taxes.gov.il

 • תמיכה טכנית Tech support
 • ימים א-ה בין השעות 08:00-19:00Sun.-Thurs. between 08:00-19:00

  טלפון: Phone number: 1299 

  דואר אלקטרוני: import@mail.gov.il Email: import@mail.gov.il

 • הנחיות למילוי הטופס Instructions for filling form
 • This form is formulated in the masculine, but applies to both sexes alike. טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד

  מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות. This document contains information protected by the Privacy Protection Act.

  * שדה חובה מסומן בכוכבית Required field is marked by an asterisk *

 • פרטי הטופס Form details
 • מספר בקשה References:

  תאריך Date: 2/12/2020

 • אודות האתר About
 • גרסת טופס AGForms 1.1.1 Form version: AGForms 1.1.1

 • בכל שלב ניתן לחזור לדף מידע ועזרה. בכל שלב ניתן לחזור לדף מידע ועזרה.

 • משוב Feedback
חתימה דיגיטלית
signature

The system is looking for the signature component

המערכת מאתרת את רכיב החתימה

0%
התקנת החתימה
Installing the signing app

קובץ ההתקנה ירד למחשבך. יש להתקין אותו ולאחר מכן לשוב לטופס ולפעול על פי ההוראות.

The installation file was downloaded to your computer. Please install it and then follow the form's instruction.

במידה וההתקנה הסתימה בהצלחה, לחץ כאן:

If the installation completes successfully click here

במידה וההתקנה נכשלה, לחץ כאן:

If the installation failed click here

רכיב חתימה לא פעיל
Inactive Signature component

המערכת לא הצליחה למצוא את רכיב החתימה

The System could not find the signature component

התקנת ממשק החתימה
הסבר כללי General Information

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד

מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

קישור זה יפתח בחלון חדש