הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.

Instructions for printing an online form

In order to print the form use the button כפתור הדפסה Print in the tools ruler. The tools ruler. The tools ruler.
Please, try again.

בקשה להארכת זכאות לעולה חדש במכס

Request to extent the rights of a new immigrant

סמוכין: References 42504
 • עזרה ומידע Help & Info
 • פרטי נותן השירות
 • תמיכה טכנית Tech support
 • ימים א-ה בין השעות Sun.-Thurs. between 08:00-19:00

  טל: Phone number:1299

  מייל: import@mail.gov.il import@mail.gov.il - Email

 • הנחיות למילוי הטופס
 • This form is formulated in the masculine, but applies to both sexes alike. טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד

  מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות. This document contains information protected by the Privacy Protection Act.

  * שדה חובה מסומן בכוכבית Required field is marked by an asterisk *

 • פרטי הטופס Form details
 • מספר בקשה References:

  תאריך Date:

 • אודות האתר About
 • גרסת טופס AGForms 1.1.1 Form version: AGForms 1.1.1

 • בכל שלב ניתן לחזור לדף מידע ועזרה. בכל שלב ניתן לחזור לדף מידע ועזרה.

 • משוב Feedback
הסבר כללי General Information
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.