- +
- +
- +
?
מיקום המפעל
- +
דיגום
שורה
מחק שורה מטבלת קבוצות מזהמים מחק שורה
מבצע האנליזה (כפי שמופיע ברשות להסמכת מעבדות)
תוצאות דיגום של פרמטרים כלליים
  • כאשר מתקבלת תוצאה של ND - יש לסמן בצ'ק בוקס 'מתחת סף גילוי'
  • בשדה סף כימות (LoQ) - כאשר מתקבלת תוצאה של קטן מ (XX>) יש להזין את הערך ללא סימן ( <) כערך סף הכימות
  • שימו לב, קיימות עמודות נוספות בגלילה רוחבית
פרמטר יחידת מידה ערך תוצאת דיגום מתחת סף גילוי (ND) סף כימות (LoQ) ערך סף כימות מהות הדיגום תאריך תחילת הדיגום שעה תאריך סיום הדיגום שעה
true
+
שורה
מחק שורה מחק שורה מטבלת פרמטרים כללים
?
?
true
קבוצות מזהמים: מתכות, נדיפים, וחצי נדיפים
+
שורה
מחק שורה מטבלת קבוצות מזהמים מחק שורה
?
?
true
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.