- +
פרטי המבחן העיוני
- +
- +
הנחיות לצירוף מסמכים
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך
  • ניתן לצרף רק קובצי תמונה (jpeg, jpg, tif, gif) וקבצים בפורמט PDF בלבד
  • על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן הימני בעכבר
  • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא
  • גודל מקסימלי לקובץ הוא 1MB
  • סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 4MB
לחץ כאן למדריך להקטנת קבצים
הנחיות לצירוף מסמכים
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך
  • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך
  • ניתן לצרף קובצי תמונה ו-PDF, בהתאם למערכת ההפעלה של המכשיר הנייד
הוסף צרופה
- +
פרטי חבר וועדת התיאוריה

להשלמת הטיפול בערעור שהתקבל יש לבצע ולסמן בהתאמה: