;

לתמיכה טכנית:

02-6664646
ימים א' עד ה'
בין השעות 08:00 – 22:30

לקבלת הסבר לגבי תוכן הטופס
או בירור סטטוס טיפול בפניתך

פנה אל משרד $officeid טלפון $phonenumber

הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.

טופס זה הודפס כטיוטה בלבד

דו"ח על תרומה מישות מדינית זרה

(לפי חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א -2011 (להלן - החוק))

*מה ברצונך לדווח

*שדה חובה מסומן בכוכבית

תאריך: 18/9/2020סימוכין: 148529
2020
מידע כללי
פרטי הנתמך (עמותה או חל"צ)

פירוט תרומות מישות מדינית זרה שהתקבלו ברבעון שאליו מתייחס הדוח
האם לנתמך (עמותה או חל"צ) יש/אין אתר אינטרנט כן לא
דיווח על עיקר מימון מישות מדינית זרה
* עיקר המימון של הנתמך לשנת  היו תרומות מישויות מדיניות זרות
*
הצהרה
*

לידיעתכם בסרגל הכלים קיימים לחצנים לצורך שמירה של הנתונים כדלהלן:
שמור - בכל אחד משלבי מילוי הטופס, ניתן לבצע שמירה של הטופס.
יצוא - בעת סיום מילוי הטופס, רצוי לייצא את הנתונים לצורך שימוש חוזר בעת מילוי עתידי של טופס חדש.
יבוא - ניתן לייבא את הנתונים שיוצאו לטופס חדש.
במידה והנכם רוצים לעשות בעתיד שימוש חוזר בנתונים בטופס, עליכם לבצע ייצוא של הנתונים (ע"י שימוש בפקד הייצוא בסרגל) ושמירתם. בעתיד, ע"י שימוש בפקד יבוא, תוכלו ייבא נתונים אלה לתוך טופס ריק ולעשות בהם שימוש.

ניתן להדפיס את הטופס רק פעם אחת לא כטיוטה

משוב

מה דעתך על תהליך מילוי הטופס?טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.