- +
קישור לאתר הממונה
נא וודא פרטי התאגיד ומספר התיק באתר הממונה
קישור לאתר התשלומים
החל מתאריך 15.09.2020 חלה חובת תשלום להגשת תביעות החוב בתיקי חדלות פירעון
?
- +
פרטים אישיים של התובע
פרטי התאגיד התובע
פרטי קופת הגמל התובעת
פרטי הבנק התובע

שים לב!  אם פרטיכם לא מעודכנים בטופס נא לפנות בכתב לדוא"ל: Tviot-hf@justice.gov.il לצורך עדכון. בפנייתך – יש לציין פרטים מלאים של המוסד - טלפון וכתובת דוא"ל ליצירת קשר.

פרטי רשות המדינה התובעת

שים לב!  אם פרטיכם לא מעודכנים בטופס נא לפנות בכתב לדוא"ל: Tviot-hf@justice.gov.il לצורך עדכון. בפנייתך – יש לציין פרטים מלאים של המוסד - טלפון וכתובת דוא"ל ליצירת קשר.

פרטי הרשות המקומית התובעת

שים לב! אם פרטיכם לא מעודכנים בטופס נא לפנות בכתב לדוא"ל: Tviot-hf@justice.gov.il לצורך עדכון. בפנייתך – יש לציין פרטים מלאים של הרשות המקומית- טלפון וכתובת דוא"ל ליצירת קשר.

כתובת
  ?
  ?
פרטי התקשרות
פרטי חשבון בנק של תובע החוב
יש לצרף העתק המחאה של הנושה לצורך אימות נתוני החשבון או אישור בנק על זהות בעל החשבון. פרטי חשבון הבנק נדרשים לצורך תשלום דיבידנד ישירות לנושה, ככל שיחולק דיבידנד בעתיד. נא הקפד למלא פרטי חשבון בנק נכונים.
פרטי עורך דין מייצג
כתובת
  ?
  ?
פרטי התקשרות עם עורך הדין
- +
בתאריך צו הפירוק היה התאגיד ועודנו חייב לי בתאריך צו הכינוס היה ועודנו חייב לי בתאריך צו פתיחת הליכים היה ועודנו חייב לי
?
?
- +
פרטי ממלא הטופס
הצהרות
 • ידוע לי כי אין במשלוח הטופס משום זכות לקבלת כספים במסגרת הליך פשיטת הרגל / הפירוק.
 • ידוע לי כי אין במשלוח הטופס משום זכות לקבלת כספים במסגרת הליך חדלות הפירעון.
- +

הנחיות לצירוף מסמכים

  לתשומת ליבך,
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • ניתן לצרף רק קובצי תמונה (jpeg, jpg, tif, gif) וקבצים בפורמט PDF.
 • על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
 • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא.
 • סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 10MB.
לחץ כאן למדריך להקטנת קבצים
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
 • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.
 • ניתן לצרף קובצי תמונה בלבד.
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
מסמכים רלוונטים נוספים
שורה
מחק שורה
הוסף צרופה
במידה והנך מעוניין/מעוניינת לצרף מסמכים שלא יהיו חשופים באתרי הממונה יש להגישם באמצעות פנייה מסוג: "הגשת מסמכים חסויים בתביעות חוב" באתר הממונט