מילוי טופס זה מחייב גרסת סרגל  ומעלה
הגרסה המותקנת אצלך הינה

לשדרוג סרגל הטפסים לחץ כאן


האם הנך מעדכן מסמכי חובה?

- אישור קבלה למעון
- צילום ת''ז אם/מחזיק הילד
- נספח 6 (צהרונים בלבד) ?
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
הנחיות לצירוף מסמכים
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
  • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.
  • ניתן לצרף קובצי תמונה וpdf בלבד.
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
  • ניתן לצרף רק קובצי תמונה(jpeg, jpg, tif, gif) וקבצים בפורמט PDF.
  • על מנת להחליף או למחוק קובץ, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
  • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ- 300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא.
  • גודל מקסימלי לקובץ הוא 800KB.
  • סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 6MB.
  • לא ניתן לצרף מסמכים המוגנים בסיסמא. אנא ודאו שתלושי המשכורת נפתחים ללא צורך בהקשת סיסמא. ?
מסמך מספר
הוסף צרופה
טוען נתונים...
f
מסמך מספר
הוסף צרופה
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב