הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.

בקשה לאישור העסקה על פי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים-תשס"א 2001

סמוכין: 104427
הודעה למשתמש

עליך למלא בנוסף את טופס התחייבות המעסיק ולצרפו לבקשה.

תוקפה של התחייבות זו הנו לשנה, במהלכה לאחר החתמת הטפסים בפעם הראשונה בתחנת משטרה ניתן לשלוח בקשות נוספות בצרוף קבצים באתר המשטרה, והתשובה תשלח ישירות אליך ללא צורך בהגעה נוספת לתחנה.

למילוי טופס ההתחייבות

לחץ כאן

 • עזרה ומידע
 • פרטי נותן השירות
 • מידע למשלוח לברורים: 02-5429798/9

 • תמיכה טכנית
 • ימים א-ה בין השעות 08:00-19:00

  8440* | 02-6664646

  מייל: supportForms@gov.il

 • הנחיות למילוי הטופס
 • טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד

  מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

  * שדה חובה מסומן בכוכבית

 • פרטי הטופס
 • מספר בקשה:

  תאריך:

 • אודות האתר
 • גרסת טופס AGForms 1.1.1

 • בכל שלב ניתן לחזור לדף מידע ועזרה.

 • משוב
סוג הטופס

נא לעיין ב הנחיות למילוי טופס בקשה על ידי בגיר מעסיק בטרם מילוי הטופס.
פרטי המוסד

יש למלא את הפרטים על פי תעודת המוסד, שנמסרה לך חתומה על ידי המוסד המבקש להעסיקך.

כתובת המוסד
פרטי מנהל המוסד/אחראי במוסד

האם הנך מעסיק עם יותר מ-50 מועמדים/מועסקים לאישור?

האם התחייבות המעסיק במוסד זה הועברה למדור מידע פלילי במטה הארצי של המשטרה וקבלתה אושרה על ידם?

פרטי מיופה הכוח

מיופה הכוח ייגש לתחנת משטרה ויציג תעודת זהות, וצילום תעודת זהות, של המועמד הבגיר

מיופה הכוח ייגש לתחנת משטרה ויציג ייפוי כוח לעניין זה, בצירוף טופס בקשה חתום על ידי המעסיק

פרטים נוספים

הודעה בדבר קליטת הבקשה, תשלח במסרון לטלפון נייד ו/או בדואר אלקטרוני

פרטי הבגיר המועמד
פרטי הבגיר/ים המועמד/ים

יש למלא את הפרטים על פי תעודת זהות

הוסף צרופה
קובץ אקסל לדוגמא
שורה 1
מחק שורה
סיכום מועמדים
שורה 1
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.