בעקבות מעבר הייצוא למערכת שער עולמי לא ניתן ליבא קבצים שיוצאו לפני 15/1/23
- +
לחץ כאןאורך השדה הינו עד 1000 תווים, במקרה של העתקת טקסט יש לשים לב שהטקסט לא נקטע.
מיקוד תא דואר ?
אורך השדה הינו עד 1000 תווים, במקרה של העתקת טקסט יש לשים לב שהטקסט לא נקטע.
אורך השדה הינו עד 1000 תווים, במקרה של העתקת טקסט יש לשים לב שהטקסט לא נקטע.
?
- +
פריט ?
מחק פריט
?
?
מפרט
מחק מפרט
הוסף צרופה
אורך השדה הינו עד 1000 תווים, במקרה של העתקת טקסט יש לשים לב שהטקסט לא נקטע.
אורך השדה הינו עד 1000 תווים, במקרה של העתקת טקסט יש לשים לב שהטקסט לא נקטע.

אורך השדה הינו עד 1000 תווים, במקרה של העתקת טקסט יש לשים לב שהטקסט לא נקטע.
מסמך
מחק מסמך
הוסף צרופה
טובין מספר
מחק פריט
פרט מכס ?
תיאור פרט מכס ?
כמות
יחידת מידה
?
?
?
- +
פרטי משתמש סופי
פרטי גורם ביניים בחו"ל (שמקבל חזקה על המוצר כחלק מהעיסקה)
אורך השדה הינו עד 1000 תווים, במקרה של העתקת טקסט יש לשים לב שהטקסט לא נקטע.
אורך השדה הינו עד 1000 תווים, במקרה של העתקת טקסט יש לשים לב שהטקסט לא נקטע.
אורך השדה הינו עד 1000 תווים, במקרה של העתקת טקסט יש לשים לב שהטקסט לא נקטע.
פרטי משתמש סופי
אורך השדה הינו עד 1000 תווים, במקרה של העתקת טקסט יש לשים לב שהטקסט לא נקטע.
פרטי כתובת היבואן בחו"ל
אורך השדה הינו עד 1000 תווים, במקרה של העתקת טקסט יש לשים לב שהטקסט לא נקטע.
אורך השדה הינו עד 1000 תווים, במקרה של העתקת טקסט יש לשים לב שהטקסט לא נקטע.
הוסף צרופה
- +
- +
הוסף צרופה
- +
הנני החתום מטה מצהיר בזאת כי: