בחירת סוג טופס
- +

שלום רב,

מהנתונים שיש בידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (להלן- המרכז) עולה כי קיימת יתרת כספים לזכותך.

טופס זה נועד לאפשר לך לקבל את הכספים המיועדים לך ואשר טרם שולמו .

כדי שהמרכז יוכל לבצע העברת כספים לחשבונך הנך מתבקש/ת למלא את הטופס לפי ההנחיות הבאות:

שלום רב,

נפסק על ידי בית המשפט פיצוי פלילי לטובתך.

כדי שהמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (להלן- המרכז) יוכל לבצע העברת כספי הפיצוי לחשבונך, לאחר קבלת הכספים, הנך מתבקש/ת למלא את הטופס לפי ההנחיות הבאות:

שלום רב,

נפסק על ידי בית המשפט פיצוי לטובת קטין נפגע עבירה.

כדי שהמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות (להלן: "המרכז") יוכל לבצע העברת כספי הפיצוי בהתאם להוראת החוק, הנך מתבקש למלא את הטופס לפי ההנחיות הבאות:

שלום רב,

במסגרת הסדר מותנה שבוצע על ידי הרשות התובעת בהתאם לתיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי, נקבע, כי הנך זכאי לפיצוי.

כדי שהמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות (להלן: "המרכז") יוכל להעביר את כספי הפיצוי לחשבונך הנך מתבקש למלא את הטופס לפי ההנחיות הבאות:

 • נא למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס כולל פרטי חשבון הבנק לצורך העברת הכספים.
 • נא לציין בפרטי המוטב כתובת דואר אלקטרוני עבור קבלת עדכון בעת ביצוע ההעברה הבנקאית.
 • בשלב 2 (פרטי מגיש הטופס) יש למלא את פרטיו של הקטין נפגע העבירה, את פרטי האפוטרופוס יש למלא אך ורק בשלב 3 בו מבוקשים פרטי חשבון הבנק. אם חלף הזמן מיום גזר הדין והקטין הפך לבגיר, יש למלא את פרטי חשבון הבנק שלו ולא של האפוטרופוס
 • צרופות חובה – יש להגיש טופס זה בצירוף המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות או דרכון
  • צילום תעודת זהות או צילום דרכון של האפוטרופוס
  • צילום תעודת זהות או צילום דרכון של המוטב
  • צילום המחאה (צ'ק) או אישור בנק על ניהול חשבון אליו מבוקש להעביר את הכספים
  • אם הנך עורך דין או חברה יש לצרף אישור מס במקור ואישור ניהול ספרים
  • מוטב בחשבון שהוא עורך דין יצרף בנוסף ייפוי כוח של נפגע העברה או של האפוטרופוס שלו ואישור מהבנק שהחשבון מתנהל בנאמנות.
  • אם נפגע העבירה נפטר ויש לו יורשים יש לצרף צו ירושה או צו קיום צוואה
  • אם נפגע העבירה הינו שוטר/סוהר יש לצרף צילום תעודת שוטר/ סוהר

לתשומת לבך: הסכום שבסעיף 3א(א) לחוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות התשנ"ה 1995, ישולם על ידי המרכז לזכות קטין נפגע העבירה לאחר קבלת פרטי תיק הפיצוי מבית המשפט ולא יאוחר מ- 60 ימים מהיום שיתקבלו במרכז מלוא הנתונים המפורטים בטופס זה.

לתשומת לבך, ניתן לשמור את הטופס בכל שלב בתהליך.

אפיון הקבצים המצורפים:
 • גודל מקסימלי לקובץ בודד 800kb
 • נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 6mb
 • לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300dpi
 • סוגי הקבצים שניתן לצרף: JPEG, TIFF, TIF, GIF, JPG, BMP, PDF
 • אם אתה מצרף קבץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, לכן אין לצרף קבצים מוגנים בסיסמא
לפניות ובירורים ניתן לפנות למרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות באחת מהדרכים הבאות בציון תעודת זהות ומספר תיק מרכז:
 • מוקד מידע בטלפון 35592* או 073-2055000
 • בדואר אלקטרוני לכתובת: GviyaMgk@eca.gov.il
 • שליחת דואר לכתובת המרכז לגביית קנסות ת.ד. 25 פתח תקווה, מיקוד 4910001
- +
כתובת
פרטי התקשרות
- +
פרטי חשבון הבנק

לתשומת לבך, במקרה בו פרטי החשבון אינם שייכים למגיש הבקשה יש לצרף בשלב 4 הצהרת מוטב ובקשה להעברת כספים לחשבון בנק אחר/ צד ג', ואישור בנק על ניהול חשבון אליו מבוקש להעביר את הכספים/ צילום המחאה (שיק).

הצהרת מוטב

אישור בנק על ניהול חשבון

- +

לתשומת ליבך,

 • גודל מקסימלי לקובץ בודד 2048kb
 • נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 6mb
 • לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300dpi
 • סוגי הקבצים שניתן לצרף: JPEG, TIFF, TIF, GIF, JPG, BMP, PDF
 • אם אתה מצרף קבץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, לכן אין לצרף קבצים מוגנים בסיסמא

הנחיות לצירוף מסמכים

 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך
 • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך
 • ניתן לצרף קובצי תמונה בלבד
מסמכי אימות פרטי מגיש הבקשה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
מסמכי הצהרת מוטב
הוסף צרופה
מסמכי אימות חשבון בנק - יש לצרף לפחות מסמך אחד מהמסמכים הבאים:
הוסף צרופה
הוסף צרופה
מסמכים אחרים
שורה
מחק שורה מחק שורה מטבלת מסמכים
הוסף צרופה
- +
הצהרה
 • הריני מאשר כי כל הפרטים והנספחים שמסרתי בטופס זה נכונים ומדוייקים.
 • ידוע לי כי כל שינוי באחד מהפרטים שמסרתי עשוי להשפיע על הליך העברת הכספים לזכותי וכי עליי לעדכן את המרכז לגביית קנסות לגבי כל שינוי בפרטים שמסרתי.
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.