- +
- +
?
הוסף צרופה
הוסף צרופה
?
הוסף צרופה
הוסף צרופה
- +
מען
פרטי הגורם המיוצג
הוסף צרופה
- +
שורה
מחק שורה
- +
הוסף צרופה
- +
הוסף צרופה
פרטי המשלם

התשלום בוצע בהצלחה!
אנו מודים לך על התשלום בשירות התשלומים הממשלתי.
אנא שמור / שמרי את מספר/י ההודעה.

בתאריך   בשעה   בוצעו התשלומים הבאים באינטרנט:
פרטי התשלום: מספר אישור
שם פרטי ומשפחה:
  
מספר זהות:
סכום התשלום:
מספר אישור מחברת האשראי/בנק:
סוג התשלום:
,   ארבע ספרות אחרונות

סה"כ שולם: