;

לתמיכה טכנית:

02-6664646
ימים א' עד ה'
בין השעות 08:00 – 22:30

לקבלת הסבר לגבי תוכן הטופס
או בירור סטטוס טיפול בפניתך

פנה אל משרד $officeid טלפון $phonenumber

הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.

בקשה לעיון בחומר החקירה או קבלת העתק ממנו

*שדה חובה מסומן בכוכבית

סימוכין: 103672
סוג המבקש
פרטי הנאשם המבקש לעיין או להעתיק
*
*
*
*
*
*
*
פרטי מיופה הכח (עורך דין)
*
*
*
*
*
*
*
פרטי מיופה הכוח מטעם עורך הדין
*
*
*
*
*
*
*
הסכמה למשלוח תדפיס בדואר אלקטרוני
* אני מסכים למשלוח העתק מחומר החקירה לכתובת הדואר האלקטרוני המצוינת לעיל .
מסמכים שיש לצרף לבקשה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
הצהרת הנאשם
* ידוע לי כי המידע הנמסר לי הינו חסוי, וכי חל עלי איסור למסור את המידע שאקבל, אלא בהתאם להוראות החוק.
הצהרת מיופה הכח
אני מבקש מטעם מרשי/תי  אשר ייפה את כוחי, לעיין ו/או לקבל את חומר החקירה בדו"ח מספר  
אני מבקש מטעם עורך הדין   אשר ייפה את כוחי, לעיין ו/או לקבל את חומר החקירה בדו"ח מספר   , של הנאשם  
*ידוע לי כי המידע הנמסר לי הינו חסוי, וכי חל עלי איסור למסור את המידע שאקבל, אלא למייפה כוחי בלבד.

מילוי משוב

מה דעתך על תהליך מילוי הטופס?

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.