- +
- +
פרטי הבעלים
שורה
מחק שורה
- +
כתובת
- +

בעל רכב המבקש להפקיד את רשיון הרכב מכל סיבה שהיא, נסיעה לחו"ל, חוסר יכולת לשלם עבור חידוש הרשיון, לצורך תיקונים ממושכים ועוד, רשאי להפקיד את רשיון הרכב במשרד התחבורה

עליו או על מיופה כוחו להגיע לכל סניף של משרד הרישוי עם תעודת הזיהוי של בעל הרכב או בא כוחו, למלא טופס בקשה להפקדת רשיון רכב ולקבל אישור על הפקדת הרשיון.

חתימות של הבעלים הרשומים:_____________________

(וחותמת לחברה)(או חתימת מפקיד הרישיון)