על מנת להפיק העתק רישיון יש לשלם אגרה בחנות בקטגוריה "כלל התשלומים לרישיון פרטי" ולהזין את מס' הזיהוי ומס' השובר - , לאחר התשלום נא לחזור לטופס וללחוץ על אישור או לחלופין להיכנס מחדש.

הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.

העתק רישיון

סימוכין: 82241
 • עזרה ומידע
 • פרטי נותן השירות
 • מידע למשלוח לברורים

  8567* או 077-2324444

 • תמיכה טכנית
 • ימים א-ה בין השעות 08:00-19:00

  טל 1299

  מייל : supportbox@gov.il

 • הנחיות למילוי הטופס
 • טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד

  מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

  * שדה חובה מסומן בכוכבית

 • פרטי הטופס
 • מספר בקשה:

  תאריך: 6/7/2020

 • אודות
 • גרסת טופס AGForms 1.1.1

 • בכל שלב ניתן לחזור לדף מידע ועזרה.

 • משוב


מילוי טופס זה מחייב גרסת סרגל  ומעלה
הגרסה המותקנת אצלך הינה

לשדרוג סרגל הטפסים לחץ כאן

פרטי הרישיון
הצהרת בעל הרישיון

אני מצהיר כי:

כרטיס רישיוני אבד, נגנב, נשחק או לא התקבל.

ידוע לי שאם המידע עליו הצהרתי אינו נכון, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

אישור הצהרה

רשיון זמני לנשיאת כלי ירייה ארגוני

מספר בתוקף עד:
מספר תעודת זהות:
שם משפחה:
שם פרטי:
כתובת: דירה , מיקוד:
תאריך ההוצאה:

תנאים והגבלות

 • רישיון זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 • רישיון זה מקנה זכות לשאת כלי ירייה מטעם חברת שמירה בלבד.
 • כלי ירייה הנמסר מטעם חברת שמירה ישמש לעבודה רק במסגרת חברת שמירה ממנה נתקבל כלי הירייה בלבד.
 • פקיעת תוקף הרישיון מכל סיבה שהיא מחייבת החזרת הרישיון למשרד לבטחון הפנים.
 • לרשיון זה מוצמד ספח שתמורתו ניתן לקבל כלי ירייה מחברת השמירה המעסיקה.
 • קבלת כלי ירייה מחייב מעבר אימון נוסף אחת לשנה בכלי הירייה שינופק ע"י חברת השמירה.
הרשות המוסמכת

ספח לרישיון זמני לנשיאת כלי ירייה ארגוני

מספר בתוקף עד:
מספר תעודת זהות:
שם משפחה:
שם פרטי:
כתובת: דירה , מיקוד:
תאריך ההוצאה:

תנאים והגבלות

 • ספח זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 • ספח זה משמש אסמכתא לקבלת כלי ירייה מחברת השמירה המעסיקה.
 • ספח זה ישאר בידי חברת השמירה עד להחזרת כלי הירייה לרשותה.
 • פקיעת תוקף הרשיון מכל סיבה שהיא מחייבת החזרתו למשרד לבטחון הפנים.
 • החסנת כלי הירייה הניתן לשומר מותרת בחברת השמירה בלבד, אלא אם בעל הרשיון המיוחד קבע אחרת ובכתב.
הרשות המוסמכת

רשיון זמני למדריך ירי

מספר בתוקף עד:
מספר תעודת זהות:
שם משפחה:
שם פרטי:
כתובת: דירה , מיקוד:
תאריך ההוצאה:

תנאים והגבלות

 • מדריך ירי רשאי להדריך בכל כלי הירייה בהם הוכשר והוסמך על ידי גורם מוכר.
 • רישיון זה מהווה גם רישיון למפקח מטווח בהתאם לסעיף 7 ג' לחוק.
 • בעל הרישיון חייב לפעול עפ"י הוראות הקבע של הרשות המוסמכת ומנהל המטווח.
 • בעל הרישיון מוסמך לבדוק ולאשר תקינותו של כלי ירייה.
 • בעל הרישיון רשאי למנוע מאדם הנראה לו מסוכן לעצמו או לזולתו מביצוע אימון ודיווח בכתב למנהל המטווח.
הרשות המוסמכת

רישיון זמני למפקח מטווח קליעה

מספר בתוקף עד:
מספר תעודת זהות:
שם משפחה:
שם פרטי:
כתובת: דירה , מיקוד:
תאריך ההוצאה:

תנאים והגבלות

 • בעל רישיון זה מחויב לשמור על כללי הבטיחות במטווח בעת ביצוע ירי.
 • רשאי לנהל ירי מקו יורים לאחר שמדריך ירי ביצע הכשרה.
 • בעל הרישיון חייב לפעול עפ"י הוראות הרשות המוסמכת ומנהל המטווח.
 • במטווח ירי ימצא בסמוך למי שמשתמש בכלי ירייה במטווח באופן שתהיה לו שליטה מלאה ופיקוח על המשתמש בכלי הירייה.
הרשות המוסמכת

רישיון לנשיאת/החזקת כלי ירייה

בתוקף עד:

תוקף הרישיון מותנה בתשלום האגרה וביצוע ההכשרה בנשק עליו ניתן הרישיון/בדיקת הכלי כנדרש
תנאי לתוקף של הרישיון הינו קיום העילה בגינה ניתן הרישיון

מספר רישיון:
מספר זהות:
שם:
שם האב:
שם הסב:
שם הישוב:
שם הרחוב:
מספר הבית:
דירה:
מיקוד:
סוג הכלי:
ארץ היצור:
התוצרת:
הדגם:
מספר הכלי:
היעוד:
מספר הקנים:
קליבר 1:
קליבר 2:
העילה שבגינה ניתן הרישיון:
תאריך ההוצאה:
הרשות המוסמכת
הרישיון הינו בר-תוקף כשהוא צמוד לאישור בדיקה, הדרכה ואימון בירי ולתעודת הזהות של בעל הרישיון


מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.