מרכז שירות ומידע של רשות האוכלוסין וההגירה

טלפון 3450* או 1-222-3450 מכל טלפון.

שעות הפעילות:

ימים א', ג', ה' בין השעות 8:00 עד 16:00
ימים ב', ד' בין השעות 8:00 עד 18:00

מרכז לתמיכה טכנית

טלפון: 1-800-200-560

שעות הפעילות:

ימים א'-ה' בין השעות 08:00 – 22:30הנחיות להדפסת טופס מקוון
על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור הנמצא בסרגל הכלים של הטופס.


בבקשה, נסה שנית.

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
מרשם האוכלוסין
בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות
 אתר רשות האוכלסין  פורטל השירותים והמידע הממשלתי   קבלת אישור התשלום והטופס  לעזרה
*שדה חובה מסומן בכוכבית. מספר סימוכין:2036118
  סוג השירות המבוקש  
 
*בחר בסוג הבקשה המתאימה:
בקשה לקבלת תעודת זהות ראשונה
בקשה לקבלת תעודת זהות במקום תעודה בלויה
בקשה לקבלת תעודת זהות במקום אבודה או גנובה
בקשה לקבלת תעודת זהות בעקבות שינוי בפרטים האישיים
בקשה לקבלת ספח תעודת זהות בעקבות שינוי בפרטים האישיים
 
     
  מידע והדרכה  
 
 *קראתי והבנתי

להדפסת כרטיסית "מידע והדרכה" לחץ על כפתור הדפס:

 
     
  פרטי מבקש/ת השירות  
 
*מספר זהות *שם משפחה *שם פרטי

שם האב שם הסב (מיעוטים) שם האם

עפ"י חוק המרשם ירשם תאריך הלידה העברי בתעודת זהות שלך, אם אין ברצונך שתאריך הלידה העברי יירשם בתעודת הזהות, יש לסמן v במשבצת זו
תאריך לידה עברי תאריך לידה לועזי
יום חודש שנה*
*ארץ לידה *לאום
*מין *מצב אישי מספר ילדים עד גיל 18
זכר נקבה
רווק נשוי גרוש אלמן
שם משפחה קודם שם פרטי קודם שם נעורים לנשוי/אה
מען
*ישוב *רחוב מספר בית אות בית
אות כניסה מספר דירה מיקוד

מספר טלפון מספר נייד  
 
דואר אלקטרוני
הערה: יש להזין דרכי התקשרות לבירורים במקרה והמידע חסר או לא נכון.

שים/י לב! המען הרשום לעיל ישמש כהודעה על שינוי המען שלך ושל בן/בת הזוג וילדיך הקטנים, בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות שלהם.


ברצוני שתעודת הזהות / הספח לתעודת הזהות י/תשלח לכתובת השונה מהכתובת המצוינת מעלה.
 
     
  תצהיר על גורל תעודת זהות קודמת  
 
תאריך האירוע תעודת הזהות
יום חודש שנה* אבדה נגנבה
האם הוגשה תלונה במשטרה
כן לא
נסיבות האבדן / הגניבה ומקום האירוע – פרט/י ככל האפשר

הובא לידיעתי כי תעודת הזהות שתינתן לי מבטלת את תעודת הזהות הקודמת. הריני מתחייב/ת בזה להחזיר אליכם מיד את התעודה הקודמת מיד לאחר שתימצא.

הנני מאשר/ת בזה שהובא לידיעתי כי לפי סעיף 35(ב') לחוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה - 1965: מסירת מידע כוזב ביודעין לשם קבלת תעודת זהות מהווה עבירה על החוק ודינה מאסר וקנס.
מקום:  ________________ תאריך:   חתימת המצהיר/ה:  ________________
 
     
לקבלת תעודת זהות במקום אבודה עליך לשלם אגרה בסך ₪ (על פי חוק).

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.

טלפון מרכז השירות והמידע הארצי של רשות האוכלוסין וההגירה: *3450 לשכות מינהל האוכלוסין
לתמיכה טכנית ימים א' עד ה' בין השעות 08:00 – 22:30: 1-800-200-560
דואר אלקטרוני:service@ecom.gov.il


  מילוי משוב  
 

  מה דעתך על תהליך מילוי הטופס?