- +
פרטי המבקש/ת תעודת זהות במקום תעודה שאבדה, נגנבה או הושחתה
פרטים ליצירת קשר

הערה: יש להזין דרכי התקשרות לבירורים במקרה והמידע חסר או לא נכון.

- +

לקבלת תעודת זהות במקום תעודה שאבדה, נגנבה או הושחתה עליך לשלם אגרה בסך ₪ (על פי חוק).    

סיימת בהצלחה את מילוי הטופס והתשלום המקוון!

נתוני הבקשה נשלחו למערכות רשות האוכלוסין וההגירה. כדי להגיש בקשה לתעודה חדשה, יש לזמן תור ולהגיע אל לשכת הרשות במועד שנקבע.


   
  
,   ארבע ספרות אחרונות