- +
פרטי המבקש/ת תעודת זהות במקום תעודה שאבדה, נגנבה או הושחתה
פרטים ליצירת קשר

הערה: יש להזין דרכי התקשרות לבירורים במקרה והמידע חסר או לא נכון.

- +

לקבלת תעודת זהות במקום תעודה שאבדה, נגנבה או הושחתה עליך לשלם אגרה בסך ₪ (על פי חוק).    

סיימת בהצלחה את מילוי הטופס והתשלום המקוון!

נתוני הבקשה נשלחו למערכות רשות האוכלוסין וההגירה. כדי להגיש בקשה לתעודה חדשה, יש לזמן תור ולהגיע אל לשכת הרשות במועד שנקבע.


התשלום בוצע בהצלחה!
אנו מודים לך על התשלום בשירות התשלומים הממשלתי.
אנא שמור / שמרי את מספר/י ההודעה.

בתאריך   בשעה   בוצעו התשלומים הבאים באינטרנט:
פרטי התשלום: מספר אישור
שם פרטי ומשפחה:
  
מספר זהות:
סכום התשלום:
מספר אישור מחברת האשראי/בנק:
סוג התשלום:
,   ארבע ספרות אחרונות

סה"כ שולם: