- +

לפניות בנושאים בנקאיים (שאינם חשבונות מוגבלים) - לחץ כאן

?
הוסף צרופה
אם הפנייה נעשית בשם פונה - נא לציין את פרטי הגורם המייצג
הוסף צרופה
- +
- +
פרטי חשבון שמוגבל כעת או שהוגבל בעבר
(בעת הזנת מספר בנק, שם הבנק מתעדכן אוטומטית. וכן בעת הזנת מספר סניף, שם הסניף מתעדכן אוטומטית)
הגורם המגביל
- +
צירוף מסמכים (רצוי לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים לפנייה)
מסמך
מחק מסמך
הוסף צרופה