- +
הסבר כללי למילוי הטופס

בחירת נושא הפנייה
- +
- +
כתובת
פרטי התקשרות
פרטי עורך דין מייצג
- +
- +

לתשומת ליבך,
  • גודל מקסימלי לקובץ בודד 2MB
  • נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 10mb
  • לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300dpi
  • סוגי הקבצים שנין לצרף: JPEG, TIFF, TIF, GIF, JPG, BMP, PDF
  • במידה ואתה מצרף קבץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, לכן אין לצרף קבצים מוגנים בסיסמא.
  • לחץ כאן למדריך להקטנת קבצים

הנחיות לצירוף מסמכים
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך
  • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך
  • ניתן לצרף קובצי תמונה בלבד

מסמכים נדרשים
הוסף צרופה
מסמכים רלוונטים נוספים מסמכים רלוונטים
מסמך
מחק שורה מטבלה דינאמית מחק מסמך
הוסף צרופה
- +
הצהרה
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.