- +
על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים והתקנות הנלוות, מבוטחים חפציו הביתיים של כל תושב, המצויים בדירת מגוריו בפני נזקי מלחמה. חפצי הבית מסווגים לפי קבוצות: רהיטים, ביגוד, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה וחפצי בית אחרים. חפצי הבית הנ"ל, מכוסים ללא תשלום פרמיה מצידו של התושב – עד תקרה כמפורט להלן:
טבלת תקרת חפצים
סוגי חפצים ביתיים ליחיד
מיום
לזוג נשוי או להורה יחיד
מיום
לכל ילד (עד גיל 18)
מיום
למבוגר הגר עם זוג או עם יחיד
מיום
סך הכל
סך הכל שווי אפשרי לצורך ביטוח:
- +
בהתאם לסעיף 3 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התשל"ג-1973
כתובת למשלוח דואר
- +
פרטי בעל הדירה
כתובת
- +
?
- +

הביטוח אינו חל על תכשיטים, חפצי אומנות, עתיקות ומזומנים
לחץ על כפתור "הוסף" על מנת לדווח על פריט נוסף בכל קטגוריה. 

שים לב, סכום החפצים גבוה מתקרת הביטוח האפשרית, יידרש ביצוע תשלום.
- +
טבלה לחישוב שווי החפצים הביתיים לצורך ביטוח רשות
שם הקבוצה סה"כ שווי החפצים כחדשים הפיצוי המגיע ללא תשלום פרמיה בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה השווי הנוסף לצורך ביטוח רשות תמורת תשלום פרמיה
סך הכל שווי לצורך ביטוח רשות
סך הכל שווי אפשרי לצורך ביטוח
סך הכל שווי שלא מבוטח
סך הכל שווי לתשלום
אחוז הפרמיה
סך הכל לתשלום
הצהרה
פרטי המשלם

   
  
,   ארבע ספרות אחרונות