הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.

בקשה להארכת מועד אחרון להוכחת שימוש/יציאה ממעקב

סמוכין: 42795
 • עזרה ומידע
 • פרטי נותן השירות
 • תמיכה טכנית
 • ימים א-ה בין השעות 08:00-19:00

  טל: 02-6664646 שלוחה 1

  מייל: olamibox@cio.gov.il

 • הנחיות למילוי הטופס
 • טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד

  מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.

  * שדה חובה מסומן בכוכבית

 • פרטי הטופס
 • מספר בקשה:

  תאריך:

 • אודות האתר
 • גרסת טופס AGForms 1.1.1

 • בכל שלב ניתן לחזור לדף מידע ועזרה.

 • משוב
חלק א' – פרטי היבואן
חלק ב' – פרטי בקשה

שורה 1
מחק שורה
הוספת מסמכים לבקשה
שורה 1
מחק שורה
הוסף צרופה
חלק ג' – הצהרת היבואן

אני הח"מ מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי בטופס זה הם נכונים, מלאים ומדוייקים, וידוע לי כי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק במידה ולא עשיתי כאמור.

הוסף צרופה
הסבר: מצהיר שאין ברשותו כרטיס חתימה אישית, ידפיס את התצהיר, ייגש למי שיש ברשותו כרטיס חתימה אישית ויחתום לפניו על הדף המודפס; בעל החתימה האישית יסרוק את הדף החתום, יצרף אותו לטופס זה, וישלח באמצעות כרטיס החתימה האישית שלו.
* חתימה דיגיטלית
* Digital signature

טופס זה דורש חתימה דיגיטלית באמצעות כרטיס חכם הכולל תעודה מאושרת . על פי חוק חתימה זו קבילה משפטית.

This form requires digital signature with 'smart card' which includes certified certificate. This signature is admissible by law.

הערות:

לביצוע החתימה נדרש לחבר כרטיס חכם למחשב באמצעות קורא כרטיסים ולהשאירו מחובר במשך כל התהליך.

בסיום החתימה מתקבל קובץ PDF חתום אשר מצורף אוטומטית לטופס לצורך המשך התהליך.

ניתן לשמור את קובץ הPDF החתום בנפרד לצרכים נוספים.

החתימה על קובץ הPDF נעשית מתוך הדפדפן באמצעות שירות הטפסים ולא מתוכנת הצפייה בקובץ הPDF.

להסבר נוסף ניתן לפנות לדף ההסבר על החתימה הדיגיטלית.

Remarks:

To sign the form you required to connect the smart card to the computer with smart card reader.

The process will create a PDF file which will be attached automatically to the form.

You can save the PDF file on your computer for further use.

The signing procedure is being processed through the browser and not through the PDF software.

For further instructions please log in to our FAQ page.

תהליך החתימה מורכב מארבעה שלבים, (לקבלת הנחיות מפורטות על התהליך לחץ כאן )

The signature process has four stages, (for detailed instructions click here )

 1. המרת הטופס לקובץ מסוג PDF

 2. צפייה בPDF על מנת לוודא את תקינות התוכן עליו מבוצעת החתימה

 3. אישור הנתונים

 4. ביצוע החתימה.

 1. Converting the form to PDF file.

 2. Reviewing the PDF file to Validate the data in the signed file

 3. Approving the data

 4. Signing the form

לתחילת תהליך החתימה יש ללחוץ על 'התחל חתימה'

To begin the signature process click the 'start signature' button

על מנת להמשיך בתהליך החתימה יש לפתוח את הקובץ לאישור הנתונים

To continue the signature process, please open the file and approve the data

הצג לפני חתימה

אם ברצונך לשנות את פרטי הטופס עליך למחוק תחילה את החתימה. למחיקה לחץ כאן

If you wish to change the form you have to delete the form. To delete click here

אישור הנתונים

Approving the data

אם ברצונך לשנות את פרטי הטופס עליך למחוק תחילה את החתימה. למחיקה לחץ כאן

If you wish to change the form you have to delete the form. To delete click here

לביצוע החתימה לחץ/י על כפתור 'חתימה'

To sign click the signature button

אם ברצונך לשנות את פרטי הטופס עליך למחוק תחילה את החתימה. למחיקה לחץ כאן

If you wish to change the form you have to delete the form. To delete click here

החתימה בוצעה בהצלחה טופס זה חתום דיגיטלית.

The document was successfully signed This document was digital signed.

אם ברצונך לשנות את פרטי הטופס עליך למחוק תחילה את החתימה. למחיקה לחץ כאן

If you wish to change the form you have to delete the form. To delete click here

הוסף צרופה

הטופס חתום דיגיטלית, חתימה שגויה.

The Form is digitally signed bad signature

לצפיה בקובץ החתום

אם ברצונך לשנות את פרטי הטופס עליך למחוק תחילה את החתימה. למחיקה לחץ כאן

If you wish to change the form you have to delete the form. To delete click here

טופס זה חתום דיגיטלית. לצפיה במסמך לחץ כאן

This document was digital signed. To review the signed document click here

אם ברצונך לשנות את פרטי הטופס עליך למחוק תחילה את החתימה. למחיקה לחץ כאן

If you wish to change the form you have to delete the form. To delete click here

אם ברצונך לשנות את פרטי הטופס עליך למחוק תחילה את החתימה. למחיקה לחץ כאן

If you wish to change the form you have to delete the form. To delete click here

הצהרת מגיש הפניה

אני הח"מ מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי בטופס זה הם נכונים, מלאים ומדוייקים, וידוע לי כי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק במידה ולא עשיתי כאמור.

חתימה וחותמת היבואן ___________________________.

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.