- +
הנחיות למילוי הטופס

הטופס מיועד למילוי בידי עובדת שכירה, שהגישה תביעה לדמי לידה בעבור עבודה אצל אותו המעסיק, ואשר חלו שינויים בשכר בחודשי הבסיס לפיהם חושבה הגמלה.

חובה לצרף לטופס אישור חתום ע"י המעסיק הכולל פירוט הכנסות מעודכנות בחודשים לפיהם חושבה הגמלה. ניתן להדפיס את אישור המעסיק , להחתים אותו ולצרף לטופס (בל/363)

לתשומת לבך, תביעה להפרשים ניתן להגיש תוך 12 חודשים מיום קבלת התשלום ע"י המעסיק.  

באפשרותך להגיש את הטופס המקוון באחת מהדרכים הבאות:

 • מילוי ושליחת הטופס לביטוח לאומי באמצעות האינטרנט.
 • מילוי, הדפסה והגשה לביטוח הלאומי (דואר, פקס, הגשה לסניף)

אפיון הקבצים המצורפים:

ניתן לצרף לטופס קבצים בגודל כולל של עד 20 MB
סוגי קבצים שאפשר לצרף:
PDF,BMP,JPG,GIF,TIF,TIFF,JPEG

לתשומת ליבך, במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא
אם יש לך מספר קבצים לצרף, חשוב שתקפיד לצמצם את נפח הקבצים.
לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi
מדריך לצמצום נפח קובץ

באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי תוכל למצוא מידע מקיף על דמי לידה והפרשי דמי לידה
וכן מידע על דרכי ההתקשרות עם סניפי הביטוח הלאומי ב"סניפים וערוצי שירות"
תוכל גם לפנות אלינו באמצעות האתר במדור "פנו אלינו"
מוקד תמיכה בנושאים טכניים של הטופס (כגון: שמירה, הדפסה וצירוף קבצים) בטלפון: 1299 (ימים א'-ה' בין השעות 8:00-19:00).
מוקד ארצי של הביטוח הלאומי 6050* או 04-8812345 א'-ה' בין השעות 08:00-17:00 ).

- +
פרטי התובעת

באפשרותך למלא את הטופס, להדפיסו ולהעבירו לסניף הביטוח לאומי

- +
פרטי המעסיק

יש לצרף את אישור המעסיק בחלק הצהרות ושליחה.
- +
אופן הגשת הבקשה

אופן שליחת התביעה באמצעות האינטרנט:

 1. הכן מראש וסרוק את כל המסמכים שאתה מעוניין לצרף לטופס התביעה.
 2. טען את המסמכים הסרוקים וצרפם לטופס התביעה במקום המיועד.
 3. שגר את התביעה והמסמכים המצורפים לביטוח הלאומי באמצעות האינטרנט.

סיימת למלא את הטופס.

 1. הדפס את הטופס וחתום.
 2. העבר למעסיק את אישור המעסיק למילוי וחתימה.
 3. צרף את המסמכים הנדרשים והעבר את הטופס המלא עם כל המסמכים המצורפים לביטוח לאומי.

המסמכים שיש לצרף לטופס התביעה:

 • יש לצרף את אישור המעסיק בחלק הצהרות ושליחה.

המסמכים שיש לצרף לטופס התביעה:

 • יש לצרף את אישור המעסיק.

לתשומת ליבך:

 • נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על MB 20

לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi

מדריך לצמצום נפח קובץ

לאחר שליחת טופס התביעה בצירוף המסמכים הנדרשים, תישלח אל תיבת הדואר שלך (שמסרת בטופס), הודעה המאשרת את קבלת התביעה, ובנוסף העתק מהתביעה שנשלחה על כל מסמכיה.

באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, תוכל למצוא מידע על דרכי ההתקשרות עם סניפי הביטוח הלאומי ב"סניפים וערוצי שירות".

( יש להדפיס את הטופס מתוך תוכנת ה-acrobat reader )

בהצלחה!

- +
הצהרת התובעת

אני החתומה מטה תובעת הפרשים בגמלת דמי לידה ומצהירה בזה כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.

ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים מהווה עברה על החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.

לידיעתך, לצורך הטיפול בתביעה אנו נפנה למעסיקייך לפי הצורך, לקבלת נתוני הכנסותייך משכר. אם את מסרבת לכך עלייך לסמן את ההצהרה הבאה:

הוספת מסמכים ואישורים לטופס

לתשומת ליבך:

 • נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על MB 20

לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi

סוגי הקבצים שניתן לטעון הם: PDF,BMP,JPG,GIF, TIF,TIFF,JPEG

הוסף צרופה