- +
פרטים אישיים בעברית
יש למלא את הפרטים כפי שמופיעים בתעודת זהות
?
פרטים אישיים בלועזית
יש למלא את הפרטים בלועזית כפי שמופיעים בדרכון
- +
יעד סופי למשלוח התעודה בחו"ל
המוסד\החברה אליו\אליה את\אתה מעוניין\מעוניינת שהתעודה תישלח על ידי הקונסוליה\השגרירות

תשלום אגרה מקורית עבור חותמת אפוסטיל לתעודה המיועדת לנציגות ישראלית במדינה החברה באמנת האג על פי משרד החוץ.

לאתר משרד החוץ

הודעה תישלח במסרון לטלפון נייד ו/או בדואר אלקטרוני (יתכן ותידרש/תידרשי להגיע לתחנת משטרה להשלמת התהליך)