לתמיכה טכנית:

1800-200-560
ימים א' עד ה'
בין השעות 08:00 – 22:30

לקבלת הסבר לגבי תוכן הטופס
או בירור סטטוס טיפול בפניתך

פנה אל מוקד מידע טלפון *3450הנחיות להדפסת טופס מקוון
על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור הנמצא בסרגל הכלים של הטופס.


בבקשה, נסה שנית.

רשות האוכלוסין וההגירה
מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים
אגף היתרים - ענף סיעוד
 אתר רשות האוכלוסין וההגירה  אתר gov.il  לעזרה
בקשה לביטול הקפאת (התליית) היתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד
*שדה חובה מסומן בכוכבית סימוכין: 52659
לתשומת לב ממלא הטופס: יש להדפיס את הטפסים שימולאו, לחתום בחתימה מקורית ולשלוח אלינו בדואר.

  פרטי בעל ההיתר  
 
* מספר זהות *שם פרטי *שם משפחה
* יישוב *רחוב מספר מיקוד
מספר טלפון *מספר טלפון נייד
   
 
     
  פרטי ההודעה  
 
לכבוד:
אגף היתרים – ענף סיעוד
אגריפס 42, בניין כי"ח, קומה 5, ירושלים
מספר פקס: 02-6294426
א.ג.נ,
אני, החתום מטה  , מספר זהות  מודיע כלהלן:
א.  בהמשך להודעתי אצלכם להקפאת ההיתר שניתן לי להעסיק עובד זר בסיעוד, אבקש לבטל את הקפאת ההיתר האמור על מנת שאוכל להעסיק עובד זר.

ב.  ידוע לי כי מידע על הודעתי זו יועבר למוסד לביטוח לאומי, ולא אהיה זכאי לתוספת גמלת סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי.

ג. ידוע לי כי הודעתי זו תיכנס לתוקף מיום קבלת אישור הממונה בכתב.

ד. ידוע לי כי ביטול הקפאת ההיתר אפשרי רק אם ההיתר המקורי שניתן לי עדיין בתוקף. אם פג תוקף ההיתר, אקבל הודעה מהממונה כי עלי לבקש להאריך את תוקף ההיתר בהתאם לנהלים הרגילים של אגף ההיתרים ענף הסיעוד.

ה. הנני מאשר כי המטופל אינו מתגורר במוסד סיעודי (בית אבות, מרכז שיקום או בית חולים, מלבד דיור מוגן או אשפוז יום).

תאריך:    ______________________
  חתימת בעל ההיתר או קרוב משפחה מדרגה ראשונה


להדפסת הטופס לחץ כאן
 
לתשומת לב ממלא הטופס: יש להדפיס את הטפסים שימולאו, לחתום בחתימה מקורית ולשלוח אלינו בדואר.

 
     
  מילוי משוב  
 

  מה דעתך על תהליך מילוי הטופס?

    
 
     

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתיחס לשני המינים כאחד.
אגף היתרים - ענף סיעוד
רח' אגריפס 24, קומה 5, בניין כי"ח, ירושלים.
טלפון לבירורים: *3450 , מספר פקס: 02-6294426