- +

שימו לב, מומלץ לקרוא היטב את ההוראות בדף השירות ולפעול על פי ההנחיות. מילוי לא נכון של הטופס יגרום לדחיית הבקשה, יצריך את הגשת הטופס מחדש ויגרום לעיכוב של מספר שבועות בקבלת האישור

?
?
?
?
?
?
?
?
?
- +
פרטי איש קשר טכני
פרטי מיופה כח
פרטי עמיל המכס
- +
פרטי הציוד
שורה
מחק שורה
טוען נתונים...
טוען נתונים...
?
?

KHz
?
?
?
?
תחומי התדרים עבור דגם הציוד
שורה
מחק שורה
פס התדרים
?
?
?
?

KHz
- +
סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 10MB
ניתן לצרף קבצים מסוג pdf,jpeg,jpg,tif,gif,png
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
?
הוסף צרופה
גודל צרופות בטופס: MB
- +
אנא סמן את הסעיפים הרלוונטיים
הוסף צרופה
- +