- +
פרטי איש קשר
- +
חלק
מחק חלק מחק חלק מטבלת חלקי חילוף
טוען נתונים...
טוען נתונים...
פרטי היצרן והמשלוח
- +
הוסף צרופה
הוסף צרופה
צרופה
מחק צרופה מחק חלק צרופה חלקי צרופות
הוסף צרופה
: MB
- +

1. כל הפרטים ותשובותיי בטופס זה הם נכונים ומלאים.

2. אני מצהיר ומתחייב כי החלק המיובא ביבוא אישי בלבד תואם וישמש את הכלי התחרותי שבבעלותי בלבד וידוע לי שאין במתן אישור מאת הרשות המוסמכת, כדי לאפשר שימוש בכלי תחרותי או ברכב מנועי המיועד להיות כלי תחרותי לצורך נהיגה ספורטיבית, ושימוש בכלי יתאפשר רק אם הכלי יעמוד בדרישות כללי הנהיגה הספורטיבית התקפות בעת מועד הבקשה למתן רישיון כלי תחרותי ועומד בשאר הדרישות האמורות בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התש"ע-2010.