- +
?
הוספת צרופות
• לצירוף קובץ - יש ללחוץ על שדה המסמך.
• ניתן לצרף רק קובצי תמונה (JPEG, JPG, TIF, GIF, PNG), קבצי (Office (DOC, DOCX וקבצים בפורמט PDF.
• להחלפה או מחיקה של הקובץ המצורף יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
• הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI, באחריותך לבדוק שהמסמך קריא.
• סך כל הקבצים המצורפים (הצרופות) בטופס לא יעלה על 10MB. להקטנת קבצים ניתן לקרוא את המדריך להקטנת קבצים.
• אין להעלות קבצים המוגנים באמצעות סיסמא.
שורה
מחק שורה
הוסף צרופה