- +

הטופס מיועד לפנייה לאגף לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי.

לידיעתך
לטופס הפנייה תוכל לצרף מסמכים

ניתן לצרף לטופס קבצים בגודל כולל של עד 10 MB
גודל מקסימאלי לקובץ בודד 800 KB
סוגי קבצים שאפשר לצרף:
PDF,BMP,JPG,GIF,TIF,TIFF,JPEG

לתשומת ליבך, במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא
אם יש לך מספר קבצים לצרף, חשוב שתקפיד לצמצם את נפח הקבצים.
לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi
מדריך לצמצום נפח קובץ

באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי תוכל למצוא מידע מקיף על "אמנות בינלאומיות"
וכן מידע על דרכי ההתקשרות עם סניפי הביטוח הלאומי ב"סניפים וערוצי שירות"

מוקד ארצי של הביטוח הלאומי 6050* או 04-8812345 (ימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 ).
למתקשרים מחו"ל מספרו: 972-8-9369669

Fill in the form and send it to the NII Characteristics of the attached files:

Files up to 10 MB in size may be attached to the form
Maximum size for a single file is 800 KB
Kinds of files that may be attached:
PDF,BMP,JPG,GIF,TIF,TIFF,JPEG

Please note: we are not able to receive password-protected files, so we recommend that you do not do so.
If you have a number of files to attach, it is important that you reduce their volume
In order to reduce volume, scanning must be done in black and white, at a resolution up to 300 dpi
Guide for reducing volume of files

You may also contact us from the site, through the "Contact us" section
The technical support centre at 02-6664646 will help you fill in the form over the telephone (Sunday-Thursday from 8:00-17:00)
NII’s national number is *6050 or 04-8812345 (Sunday to Thursday from 8:00-17:00)
Phone number for callers from abroad: 972-8-9369669 Click for explanation

Ce formulaire est destiné au Service des Conventions Internationales du Bituah Leumi.

Pour votre information:
Des documents peuvent être joints au formulaire de demande.

Des documents d'une taille globale allant jusqu'à 10 MB peuvent être joints au formulaire
Taille maximale d'un document unique: 800 KB
Types de documents pouvant être joints:
PDF,BMP,JPG,GIF,TIF,TIFF,JPEG

Ne pas joindre de document protégé par un mot de passe.
Si vous avez plusieurs documents à joindre, il est important de réduire leur volume.
Pour ce faire, le scannage des documents doit être effectué en noir et blanc et avec une résolution qui ne dépasse pas les 300 dpi.
Voir le Guide de réduction du volume des documents.

Sur le site internet de la Caisse d'Assurance Nationale vous trouverez de nombreuses informations sur "les Conventions internationales"
ainsi que sur la façon de contacter les agences de la Caisse d'Assurance Nationale dans "Agences et canaux de service"

Centrale téléphonique nationale de la Caisse d'Assurance Nationale *6050 ou 04-8812345 (du dimanche au jeudi entre 8h et 17h).
Pour les personnes appelant de l'étranger : 972-8-9369669.

- +
1
מחק שורה מטבלת צרופות

הוסף צרופה