הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.

בקשה לייבוא מוצרי תעבורה

סמוכין: 101707
28/9/2022
 • עזרה ומידע
 • פרטי נותן השירות
 • פקס - 03-5657290

  טלפון – סיגל- 03-5657283 אושרת- 03-5657287

  מענה טלפוני מהשעה 13:30 עד 15:00 בימים א, ב, ג, ה

 • תמיכה טכנית
 • טלפון 1299

  ימים א-ה בין השעות 08:00-19:00

  מייל: supportbox@cio.gov.il

 • הנחיות למילוי הטופס
 • הסבר כללי למילוי הטופס

 • טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד

  מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

  * שדה חובה מסומן בכוכבית

 • מספר בקשה:

  תאריך:

 • גרסת טופס AGForms 1.1.1

- +
>
- +
פרטי סוכן המכס
- +
פרטי הרכב שעבורו מיובאים החלפים
ייבוא הטובין יתאפשר רק לבעל הרכב
פרטי הבקשה
פרטי הטובין
ארץ ייצור
+
שורה
מחק שורה
שורה
מחק שורה
יחידות
ארץ ייצור
+
שורה
מחק שורה
יש להזין אחד מהפרטים הבאים:
הוסף צרופה
רשימת יצרנים
+
שורה
מחק שורה
- +
פרטי ספקים
שורה
מחק שורה
- +
*צירוף שטר מטען
הוסף צרופה
*רשימת מספרי מנועים
הוסף צרופה
*תצהיר לגבי יבוא מנועים
הוסף צרופה
*צירוף רשיון סחר/יצור בתוקף
הוסף צרופה
*הוראת רישום
הוסף צרופה
*צירוף חשבון ספק
הוסף צרופה
צרופות ליבוא אישי
*צילום ת.ז.
הוסף צרופה
*הודעת דואר
הוסף צרופה
*דו"ח שמאי
הוסף צרופה
*אישור מוסך
הוסף צרופה
*צילום רישיון רכב
הוסף צרופה
צרופות אופציונליות
שורה
מחק שורה
הוסף צרופה
- +
הצהרה
אני / אנו מצהיר/ה/ים שכל פרטי הבקשה לרבות נספחיה והמסמכים המצורפים לה הם נכונים
ידוע לי /לנו כי מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית נגדי ואני / אנו מתחייב/מתחייבים בזה:
1. לקיים כל תנאי בו יותנה הרישיון שיינתן על - יסוד בקשה זו.
2. למלא אחר כל הוראה נוספת מאת הרשות המוסמכת.
פרטי ממלא הטופס
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.