- +
כתובת מגורים נוכחית
פרטי חשבון בנק
- +
בתקופת מלחמת העולם השנייה הייתי במרוקו או באלג'יריה
במהלך תקופה זו חוויתי אחת או יותר מההגבלות הבאות:
בתקופת מלחמת העולם השנייה הייתי בעיראק
במהלך ימים אלה חוויתי את אירועי הפרהוד באופן הבא:
- +
- +
צירוף מסמכים
תשומת ליבך:

נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 15 MB לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi 
סוגי הקבצים שניתן לטעון הם: DOC,PDF,BMP,JPG,GIF, TIF,TIFF,JPEG
במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא.

עלייך לצרף לתביעה:

א. צילום קריא של תעודת הזיהוי.
ב. אם התביעה מוגשת ע"י עורך דין, נא לצרף ייפוי כוח
ג. אם התביעה מוגשת ע"י אפוטרופוס, נא לצרף מינוי אפוטרופוס

הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה